Indexering Richtlijnen 2020

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Voor de berekening van deze schade wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen ten aanzien van diverse schadeposten. Zo is er bijvoorbeeld de richtlijn Huishoudelijke hulp, Zelfwerkzaamheid, Kilometervergoeding en Studievertraging.

Ieder jaar wordt beoordeeld of de normbedragen die volgen uit deze richtlijnen geïndexeerd moeten worden, zo ook voor het jaar 2020.

Vele veranderingen brengt het nieuwe jaar evenwel niet met zich mee. Indexering blijkt vanaf 1 januari 2020 namelijk slechts noodzakelijk voor de Richtlijn Studievertraging.

Onder deze richtlijn valt de schade die optreedt doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding. Het gaat dan om een studievertraging van maximaal één jaar.

De hoogte van de normbedragen hangt af van de studie welke het slachtoffer volgt. Onderscheid wordt namelijk gemaakt tussen studievertraging op 1) de basisschool 2) het vmbo en lbo 3) de havo, het mbo en het vwo en 4) het hbo en wo.

De normbedragen varieerden in 2019 van € 6.125,00 tot € 20.875,00. Per 1 januari 2020 zijn vorenbedoelde bedragen verhoogd. De bedragen variëren thans van € 6.300,00 tot € 21.400,00.

De normbedragen die volgen uit de overige richtlijnen zijn ongewijzigd gebleven. Ik verwijs u voor de bedragen hiervan naar mijn blog van 13 september 2018.

Reageren is niet mogelijk.