Indexatie Letselschade Richtlijnen

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Voor de berekening van de schade wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen ten aanzien van diverse schadeposten.

Jaarlijks wordt beoordeeld of deze normbedragen geïndexeerd moeten worden. Per 1 januari 2019 zijn de meeste normbedragen ongewijzigd gebleven. Wel zijn de normbedragen voor wat betreft de schadepost studievertraging aangepast.

Het kan voorkomen dat het slachtoffer door het ongeval zijn/haar opleiding moet onderbreken, waardoor sprake is van studievertraging en het slachtoffer zodoende later op de arbeidsmarkt actief kan zijn. Onder de richtlijn valt een studievertraging van maximaal één jaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen studievertraging op 1) de basisschool 2) het vmbo en lbo 3) de havo, het mbo en het vwo en 4) het hbo en wo. De normbedragen varieerden in 2018 van € 6.025,00 tot € 20.450,00. Vanaf 1 januari 2019 liggen deze bedragen wat hoger; thans variëren de normbedrag van € 6.125,00 tot € 20.875,00.

Voor de overige schadeposten waarvoor een richtlijn geldt en waarvan de normbedragen ongewijzigd zijn gebleven, verwijs ik u naar mijn blog van 13 september 2018.

Reageren is niet mogelijk.