Ik wil verhuizen met mijn kinderen, mag dat zomaar?

Een echtscheiding brengt meestal heel wat verdriet en emotie met zich mee. Vaak verlangen mensen naar een nieuw begin, een nieuw huis, soms ver weg van de huidige woonplaats waaraan soms ook pijnlijke herinneringen kleven.

In mijn praktijk komt regelmatig de vraag van een ouder aan de orde of hij of zij met de kinderen mag verhuizen.

Uiteraard heb je zelf het recht om te verhuizen, maar met de kinderen ligt dat anders.

Hebben de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind, dan is het antwoord nee, tenzij de andere ouder er mee instemt.

Heeft de ouder die wil verhuizen het eenhoofdig gezag, dan is het antwoord ja. De andere ouder heeft weliswaar recht op (en plicht tot) omgang met het kind, maar de gezagsouder neemt alle beslissingen over het kind, dus ook over een verhuizing. Op zich is dat vreemd. Als deze oud

er immers naar de andere kant van het land of zelfs naar een (ver) buitenland verhuist, is de door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling niet veel meer waard. De ouder zonder gezag die geconfronteerd wordt met een voorgenomen verhuizing van de andere ouder zou in dat geval nog wel kunnen overwegen om een verzoek vaststelling gezamenlijk gezag in te dienen bij de rechtbank. Via een kort geding zou dan een voorlopig verbod tot verhuizing gevraagd kunnen worden totdat de rechter heeft beslist op het gevraagde gezamenlijke gezag. Is de ouder met de kinderen eenmaal verhuisd dan is daar weinig meer tegen te doen.

Wanneer is er nu sprake van gezamenlijk gezag?

Ouders hebben samen het gezag over hun kinderen als zij getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Hebben de ouders samengewoond en zijn de kinderen alleen erkend dan is er geen sprake van gezamenlijk gezag. Daarvoor is nodig dat zij daarnaast ook het gezamenlijk gezag bij de rechtbank hebben laten aantekenen.

Als de ouders het gezamenlijke gezag hebben, dan heb je voor belangrijke beslissingen, waaronder het verhuizen naar een andere woonplaats, de toestemming van je ex nodig.

Wordt er verhuisd binnen de bestaande woonplaats of is de afstand tussen de oude en nieuwe woonplaats gering , dan zal dit voor de andere ouder vaak geen probleem opleveren. Dat ligt vaak anders als de nieuwe woonplaats ver weg ligt van de oude. De afgesproken zorgregeling komt dan in het gedrang en de andere ouder is dan meestal niet bereid toestemming te geven voor de verhuizing.

Wil de ouder met verhuiswens de verhuizing toch doorzetten, dan zal deze aan de rechtbank vervangende toestemming moeten vragen voor de verhuizing. Of zo’n verzoek wordt toegewezen hangt af van alle omstandigheden die in jouw concrete geval van toepassing zijn. De rechter toetst een dergelijk verzoek aan de volgende criteria.

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de geboden alternatieven en maatregelen ter compensatie van de gevolgen van de verhuizing;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn met elkaar te overleggen;
  • de rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
  • de extra kosten van de contactregeling na de verhuizing.

Als uitgangspunt geldt dat een ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om – samen met de kinderen – elders een toekomst op te bouwen. De omstandigheden van het geval moeten een dergelijke beslissing echter wel rechtvaardigen. Bij die beslissing staat het belang van de kinderen voorop. Dat belang weegt zwaar. Omdat de kinderen door een verhuizing vaak veel minder contact kunnen hebben met de andere ouder en zij uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, wordt een verzoek om toestemming voor verhuizing met de kinderen vaak afgewezen. Het is dan ook van groot belang dat het verzoek grondig en uitgebreid wordt onderbouwd.

De ouder die de verhuizing juist wenst tegen te houden dient zijn verweer daartegen zorgvuldig en uitgebreid naar voren te brengen.

Er staat veel op het spel, uw belangen, maar vooral het belang van uw kinderen!

Heeft u vragen of advies nodig, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.