Huurder en verhuurder: ga in overleg met elkaar!

Toen vorige week de horeca op slot ging, schreven wij hier al dat op dit moment niets belangrijker is dan om als huurder en verhuurder met elkaar in overleg te gaan en maatwerkoplossingen te vinden die passen bij de positie waarin huurder en verhuurder zich bevinden.

Daarbij is het volgende ook van belang. Maar al te vaak wordt gedacht dat het niet kunnen betalen van de huur door de huurder een groter probleem is, dan het niet ontvangen van de huur door de verhuurder. 

Dat is alleen lang niet altijd het geval. Niet zelden is de huurder vele malen groter en machtiger dan de verhuurder. Denk daarbij aan horecapanden die door wereldwijd opererende bierbrouwerijen worden gehuurd of winkelpanden die worden gehuurd door grote retailers. Daartegenover zit dan een particuliere verhuurder of kleine belegger die het pand verhuurt ten behoeve van zijn pensioenvoorziening, waarbij op het pand regelmatig ook nog financieringslasten rusten die natuurlijk ook gewoon doorlopen. 

Andersom bestaat de situatie natuurlijk ook, waarbij beleggingsfondsen en/of pensioenfondsen horeca- of winkelpanden verhuren aan kleine ondernemers.

Kortom, er is sprake van forse verschillen en voor iedere situatie zal nu voor de korte termijn naar een oplossing moeten worden gezocht die past binnen de mogelijkheden van de betrokken partijen. 

Van meerdere kanten vernamen wij echter dat in de voorbije dagen grote ondernemingen in hun hoedanigheid van huurder eenzijdig mededelen dat voorlopig geen huur zal worden betaald, dat huurprijzen moeten worden verlaagd (structureel dus!) of een combinatie van beide. Dit is geen goede ontwikkeling. Immers, dit soort mededelingen zullen vrijwel zeker leiden tot een verharding van het debat en dat is iets wat verhuurders én huurders nu niet kunnen gebruiken.

In dat kader wordt nog eens verwezen naar de indringende oproep van Detailhandel Nederland, IVBN, NRW, VastGoedBelang en VastGoedOverleg.

Ga met elkaar in overleg en maak in ieder geval voor de korte termijn afspraken! Het is geen tijd voor juridisch getouwtrek en het is al helemaal geen tijd om uit de huidige situatie munt te slaan door bijvoorbeeld nu vaste huurverlagingen af te willen dwingen. 

Reageren is niet mogelijk.