De hoofdlijnen van de transitievergoeding

Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule verleden tijd. De werkgever is bij ontslag nu een zogeheten transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Wij zetten de hoofdlijnen van de toepasselijke wet- en regelgeving hier voor u op een rij. Verder kunt u hier eenvoudig berekenen wat de hoogte van de transitievergoeding zal zijn in uw situatie.

Door Jurgen Hooymayers

De hoofdlijnen van de toepasselijke wet- en regelgeving

Uitgangspunt: werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband van minimaal twee jaar hebben recht op een transitievergoeding ingeval van een onvrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst

– Geen recht op de transitievergoeding heeft de werknemer jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van maximaal 12 uur per week, de werknemer die de AOW/pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de werknemer die is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

– Grofweg bestaat per gewerkt dienstjaar recht op 1/3 maandsalaris en vanaf het 10e dienstjaar op ½ maandsalaris per dienstjaar.

– De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,00 bruto of één jaarsalaris bij een salaris hoger dan € 75.000,00 bruto.

– Er geldt een Overgangsregeling tot 1/1/2020 voor werknemers van 50 jaar en ouder die 10 jaar of langer in dienst zijn en een tijdelijke regeling voor kleine MKB-werkgevers (tot gemiddeld 25 werknemers) die zich in een slechte financiële situatie bevinden.

– In uitzonderlijke gevallen kan de rechter naast de transitievergoeding een “billijke vergoeding” toekennen, namelijk indien sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen” bij werkgever.

– De transitievergoeding is vrij besteedbaar voor de werknemer zij het dat de werkgever onder voorwaarden bepaalde (transitie- en inzetbaarheids)kosten op de transitievergoeding in mindering kan brengen.

– Bestaande CAO-afspraken kunnen op het recht op de transitievergoeding van invloed zijn.

– Een vordering tot betaling van de transitievergoeding moet binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingesteld.

‘Lees hier meer over de zogeheten ‘billijke vergoeding’’

Heeft u vragen over de huidige ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht? Ons Legal Team staat voor u klaar.

Reageren is niet mogelijk.