Het opmaken van een testament in tijden van nood. Een noodwet lijkt aanstaande….

Het corona-virus houdt ons land en daarmee ook de erfrechtelijke praktijk al weken in zijn greep. Niet zo gek dan ook dat het onderwerp ‘het opmaken van testamenten in tijden van nood’ op dit moment een ‘hot’ item is.

Hoewel op grond van de wet in beginsel heeft te gelden dat een testament persoonlijk dient te zijn en in het bijzijn van een notaris moet worden ondertekend, gaan er op dit moment steeds meer stemmen op om het via een noodwet mogelijk te mogen dat notarissen ook op afstand een testament kunnen passeren.

Vanuit het notariaat is in dit verband een beroep op de Minister gedaan om het de notaris mogelijk te maken dat hij een testament bijvoorbeeld via Skype passeert. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft dit verzoek gesteund en stelt zich daarbij op het standpunt (KNB nieuwsbericht van 22 maart 2020) dat in de huidige tijd ook op het notariaat de verplichting rust om mensen te helpen. Dat dit er toe kan leiden dat de geldigheid van een testament achteraf ter discussie kan worden gesteld, doet daaraan niets af, aldus de KNB. De beroepsorganisatie stelt dat het beter is dat notarissen achteraf het verwijt krijgen dat ze iets gedaan hebben, dan dat hen verweten wordt niets gedaan te hebben.

Inmiddels is de situatie zo dat het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dat het voormelde standpunt vanuit het notariaat onderschrijft.

Het voorstel van minister Dekker maakt het overigens ook mogelijk om tijdelijk via  elektronische middelen te communiceren waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat het voor een bestuur van een rechtspersoon nu mogelijk moet zijn om een algemene vergadering te houden die door haar leden via een livestream te volgen is.

Het voorstel van minister Dekker is inmiddels aangenomen door de ministerraad en de Raad van State. Zodra er hierover meer bekend geraakt, zullen wij u uiteraard nader informeren.

Meer  weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met erfrecht-specialist Barry Bogaarts. Uiteraard staan wij ook in deze tijden voor uw klaar en wij helpen u graag verder!

Reageren is niet mogelijk.