Het gras wordt weer gemaaid

Eindelijk, het is weer voorjaar. De natuur krijgt wat meer kleur, de bloemen beginnen te bloeien en het gras groeit – zeker zodra de temperaturen steevast boven de 15°C uitkomen – weer goed door. Velen gaan de komende periode dan ook aan de slag in de tuin. Snoeien, schoonmaken en grasmaaien zijn activiteiten die verricht moeten worden en waar – in ieder geval door sommigen – voldoening uitgehaald wordt.

U zult bij het tuinieren ongetwijfeld alle benodigde voorzichtigheid in acht nemen. Het te gebruiken materiaal wordt vooraf gecontroleerd, er worden geen giftige materialen gebruikt en balken worden dusdanig goed vastgemaakt dat deze onmogelijk naar beneden kunnen vallen. Ook bij het maaien van het gras kijkt u vast en zeker goed uit, dit wordt nooit zonder schoeisel dan wel in de nabijheid van kinderen gedaan.

Hoewel u dus vast en zeker verstandig te werk zult gaan, ontstaan jaarlijks toch vele ongelukken in de tuin. Per abuis iemand met een kettingzaag raken, het doorsnijden van een voet van een ander met een grasmaaier en het niet goed monteren van goederen aan een tuinhuis (waardoor ongelukken ontstaan) zijn helaas voorbeelden die wij in onze letselschadepraktijk tegenkomen.

Het “afschuiven” van de aansprakelijkheid naar derden is vaak niet mogelijk bij ongevallen die zijn ontstaan tijdens of door het tuinieren. Dit kan bijvoorbeeld wel indien de schade is veroorzaakt doordat het gebruikte product gebrekkig bleek te zijn, in welk geval de verkoper en/of de producent kan worden aangesproken. Vaak ontstaat het ongeluk evenwel sec door toedoen van een naaste – zoals een partner of een ouder. Met regelmaat wordt in dergelijke pijnlijke gevallen gedacht dat het aansprakelijk stellen van die naaste niets zal uithalen omdat het een zuivere vorm van een broekzak-vestzak zal zijn, dit omdat sprake is van een gezamenlijk vermogen. Echter, door aldus te beredeneren wordt over het hoofd gezien dat die naaste, die de schade heeft veroorzaakt, zich waarschijnlijk heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid. Want, hoewel een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, anders dan een WA-verzekering voor in het verkeer, niet verplicht is, heeft meer dan 90% van de volwassen inwoners van Nederland zich wel tegen aansprakelijkheid verzekerd.

Oftewel, ontstaat er schade doordat een naaste tijdens het tuinieren onrechtmatig heeft gehandeld, dan kan het alleszins zinvol zijn om toch tot een aansprakelijkstelling over te gaan. De schade kan immers fors uitvallen, terwijl in de meeste gevallen de vordering kan worden verhaald op een verzekeraar.

Het voorgaande geldt overigens ook in bepaalde gevallen van opstalaansprakelijkheid. Ontstaat er schade bij één van de twee bezitters van een opstal, dan kan die andere bezitter (voor de helft van de omvang van de schade) aansprakelijk worden gehouden, waarvoor meestal ook een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Al met al bestaan er vaak meer verhaalsmogelijkheden dan vooraf gedacht.

Samen met mijn collega’s van Buro Letselschade* denk ik graag met u mee op het moment dat u schade lijdt. Maar vooral wil ik u via deze weg een goede lente toewensen.

* Buro Letselschade is een label van Rijppaert & Peeters Advocaten

Reageren is niet mogelijk.