Gescheiden ouders tijdens de coronacrisis

Het zijn verwarrende en onzekere tijden. Steevast hoor je de oproep tot saamhorigheid. Ook flexibiliteit, compassie en begrip voor elkaar zijn momenteel cruciale eigenschappen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

Voor ex-partners met kinderen geldt dat in nog sterkere mate; hoewel veel gescheiden ouders uitstekend in staat zijn om in harmonie afspraken over de kinderen te maken, lukt dat lang niet iedereen.

Tijdens de moeilijke periode waar we nu met zijn allen doorheen gaan, loopt deze laatste groep het risico om nog verder van elkaar verwijderd te raken. Wie zijn daarvan (nog meer) de dupe? Juist, de kinderen.

Mama vindt bijvoorbeeld dat de kinderen minimaal vier uur per dag met hun huiswerk bezig moeten zijn, maar papa denkt daar heel anders over. Mogen de kinderen wel of niet buiten spelen? Wat doen de kinderen eigenlijk de hele dag als ze bij vader zijn, nu de scholen dicht zijn? Wat gebeurt er als zoon of dochter ziek wordt? Allemaal onzekerheden.

Gevolg is dat het wederzijdse wantrouwen nog groter wordt en dat ouders hun eigen plan gaan trekken. Onder de noemer van veiligheid en gezondheid worden in feite machtsspelletjes gespeeld.

Ook dreigt het gevaar dat ouders misbruik van deze crisis maken. Een voorbeeld uit mijn praktijk, van hoe het niet moet.

De ouders zijn twee jaar geleden gescheiden. Aanvankelijk hebben ze in overleg met elkaar afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg over hun dochtertje, laat ik haar Roos noemen, nu zeven jaar oud. Vader is inmiddels hertrouwd. Zijn vrouw heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk. Moeder is alleenstaand. Roos verblijft per veertien dagen vijf dagen bij vader en zijn nieuwe gezin en de rest van de tijd bij moeder, die drie dagen per week in een supermarkt werkt. Vader heeft ongeveer een half jaar geleden een nieuwe procedure opgestart omdat hij de kinderalimentatie te hoog vindt. Hij moet nu immers ook zijn stiefkinderen onderhouden. Daarnaast wil vader dat Roos in het vervolg de helft van de tijd bij hem zal zijn. Afgelopen week, Roos was op dat moment bij vader, heeft hij via zijn advocaat laten weten dat hij Roos niet op het afgesproken tijdstip terug naar moeder zou brengen. Als reden gaf vader dat hij en zijn gezin in vrijwillige quarantaine leven, en dat Roos bij moeder gevaar zou lopen omdat zij in een supermarkt werkt en oma deze dagen oppast. 

Moeder was terecht erg overstuur en verontwaardigd over deze actie van vader. Aan de advocaat van vader hebben we daarop direct laten weten dat dit onacceptabel is en dat maatregelen getroffen zullen worden. Hoewel vader aanvankelijk voet bij stuk hield, heeft hij, nadat we de druk nog eens opgevoerd hebben, Roos gelukkig wel naar moeder terug gebracht.

Roos heeft van dit gebeuren uiteraard het nodige meegekregen en is weer een beetje meer beschadigd. Ook het vertrouwen van moeder in vader heeft een extra knauw gekregen.

Overleg en overeenstemming tussen ouders is nu belangrijker dan ooit. Geef elkaar de ruimte, toon begrip en zet dat ego overboord. 

De kinderen zullen u dankbaar zijn.

Reageren is niet mogelijk.