Bouwrecht

Bouwrecht is voortdurend in beweging en veelomvattend. Een deskundige adviseur, sparringpartner, vertrouwenspersoon en belangenbehartiger is daarom onmisbaar. Het belang van ons cliënten staat altijd voorop. Wat willen zij liefste? Wat is hun doel? Wat is voor hen de beste oplossing? Wij adviseren. Praktisch, communicatief en doortastend.
Zo nodig procederen wij.

Onze bouwrechtadvocaten 

Wij adviseren diverse partijen in de bouwwereld en hebben ruime ervaring. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van contracten zoals samenwerkingsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, anterieure overeenkomsten. Wij kunnen u adviseren bij onderhandelingen en (het voorkomen of oplossen van) geschillen. Wij kunnen, zo nodig, voor u procederen bij gerechtelijke instanties, de Raad van Arbitrage en andere (overheids-)instanties.

Bouwrecht is voortdurend in beweging en veelomvattend

- Jasper de Roo, Rijppaert & Peeters

Bouwrecht

Bouwrecht kan omschreven worden als het geheel van rechtsregels om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrecht heeft zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke kant. De publiekrechtelijke kant betreft de regels vanuit de overheid en verhouding met het bevoegd gezag. De privaatrechtelijke kant heeft betrekking op afspraken tussen de partijen in een bouwproces, zoals de opdrachtgever, de aannemer en de adviseur, maar ook de overheid. 

Wij adviseren over onder meer:

  • Overeenkomsten;
  • Grondaankopen;
  • Projectontwikkeling;
  • Aanneming van werk;
  • Aanbestedingen;
  • Omgevingsrecht;
  • Bestuursrecht;
  • Privaatrechtelijke overheidshandelen.

Artikelen over vastgoedrecht

Ontdek meer

Wij delen graag onze kennis en ervaring in het vastgoedrecht. Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van vastgoedrecht via onze artikelen of publicaties en social mediakanalen.


4 april, 2024 door
Jasper de Roo

Overgangsrecht Omgevingswet

Welk recht is van toepassing op besluiten die na 1 januari 2024 worden genomen na vernietiging van een ruimtelijk plan? Lees hier meer over!

Lees verder
16 februari, 2024 door
Jasper de Roo

De Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Ontdek hier hoe de nieuwe BOPA-regeling onder de Omgevingswet uw projecten kan beïnvloeden. Lees hier meer!

Lees verder
15 september, 2023 door
Jasper de Roo

Not in my back yard

Door tekorten op de arbeidsmarkt zijn steeds meer arbeidsmigranten die (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. Het participatievereiste bij een omgevingsplan kan de bouw vertragen of versnellen. Lees hier meer!

Lees verder
12 mei, 2023 door
Jasper de Roo

Klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke, private kwaliteitsborger. De Wkb zal eerst alleen gaan gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse.

Lees verder
13 december, 2022 door
Jasper de Roo

Verstand van Bouwrechtzaken 23 – waarschuwingsplicht en bewijslast

Aannemer is verplicht om opdrachtgever te waarschuwen voor bekende (redelijkerwijs behoorde te kennen) onjuistheden in de opdracht. Hoever reikt deze plicht? Lees meer!

Lees verder
28 juli, 2022 door
Jasper de Roo

Verstand van Bouwrechtzaken 22 – Patstellingen – deel 2

In deel 1 van deze blog beschreef ik de schijnbare patstelling dat zowel de aannemer als de opdrachtgever zich beroepen op opschorting. Hoe wordt hiermee omgegaan? Lees meer!

Lees verder
Ontdek meer

Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van vastgoedrecht? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.