rijppaert peeters logo

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden en is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Wat als u een medewerker wilt ontslaan? Of als u ontslag krijgt? Hoe werkt het en welke vergoeding is de werkgever aan de werknemer verschuldigd? Met onze rekentool kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen.

Transitievergoeding

De eerder geldende kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding geldt voor werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar ingeval van een onvrijwillig einde van het dienstverband. Ook indien het een tijdelijk contract betreft.

Uitleg rekentool

Met onze ‘rekentool transitievergoeding’ bieden wij u de mogelijkheid de vergoeding op eenvoudige wijze zelf te berekenen door onderstaand uw gegevens in te vullen.

De hoofdlijnen van de toepasselijke wet- en regelgeving leest u hier. Wij willen u er wel op wijzen dat de berekening van de transitievergoeding afhankelijk is van de uitleg van de wet- en regelgeving, met andere woorden, het blijft maatwerk.

Mocht u vragen hebben, dan raden wij u contact op te nemen ons team.

Start uw berekening voor de transitievergoeding hier:


Of bel ons op 0162-453811