rijppaert peeters logo

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden en is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Wat als u een medewerker wilt ontslaan? Of als u ontslag krijgt? Hoe werkt het en welke vergoeding is de werkgever aan de werknemer verschuldigd? Met onze rekentool kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen.

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op haar initiatief is beëindigd. Hierop gelden enige uitzonderingen:

  • er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde of de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst geschiedt voor de dag waarop de werknemer 18 jaar is geworden en de arbeidsomvang bedroeg gemiddeld ten hoogste 12 uur per week

Daarnaast is de rekentool in mindere mate geschikt voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen één maand tijd. Ook kan er sprake zijn van enige ‘afrondingsverschillen’. Tenslotte dient ermee rekening te worden gehouden dat de transitievergoeding is gemaximeerd tot een bepaald bedrag (wordt jaarlijks geïndexeerd) en nooit meer dan een volledig jaarloon kan bedragen.

Voor overige uitzonderingen en/of vragen kunt u het beste met ons kantoor contact opnemen.

Start uw berekening voor de transitievergoeding hier:

Of bel ons op 0162-453811