rijppaert peeters logo

Nog niet zo heel lang geleden bekommerde zich ogenschijnlijk niemand heel erg om privacyrechten. De exponentieel groeiende digitalisering van onze samenleving heeft hierin echter behoorlijk wat verandering gebracht. Bedrijven als Google en Facebook willen maar al te graag weten welke websites worden bezocht. Via zogeheten cookies wordt dit bijgehouden en plots ziet u op verschillende internetsites die u bezoekt reclame terug die wel heel erg aansluit bij uw recente internetbezoeken. Voor dit soort organisaties is uw internetgedrag een product dat kan worden verhandeld.

Veel consumenten hebben hier op zich geen problemen mee, maar anders wordt het wellicht indien gegevens omtrent uw medische situatie, studieresultaten en/of levensovertuiging worden opgeslagen en gedeeld.

Wet bescherming persoonsgegevens

In Nederland geldt sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens.

In de wet zijn de regels vastgelegd die gelden op het moment dat u werkt met persoonsgegevens. Afgelopen jaar is aan deze wet toegevoegd dat voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, dat zijn over het algemeen gewoon bedrijven, de verplichting rust dat op het moment dat persoonsgegevens op straat komen te liggen of het risico daarop groot is, zij dit moeten melden aan de zogeheten Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn aan de wet boetebepalingen toegevoegd.

Beide wijzigingen hebben geleid tot een toegenomen aandacht voor de wet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast is door de Europese Unie in het voorbije voorjaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze verordening, die op 25 mei 2018 in werking treedt, gaat nog een stapje verder dan de Wbp. Op bedrijven die persoonsgegevens verwerken (en dat zijn vrijwel alle bedrijven) komen nadere verplichtingen te liggen omtrent het verwerken van die persoonsgegevens.

Belangrijk

Ondernemers doen er verstandig aan om zich bewust te zijn van de reeds geldende regels omtrent persoonsgegevens, terwijl zij zich gelijktijdig zullen moeten voorbereiden op de inwerkingtreding van het AVG.

Ons team adviseert over onder meer:

  • De verdere ontwikkelingen;
  • Het formuleren van beleid op het gebied van privacy en de uitvoering daarvan;
  • Het adviseren ter zake de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen de geldende en toekomstige regelgeving;
  • Het adviseren ter zake de uitvoering van zogeheten privacy impact assessments, eventueel noodzakelijke aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming, etc.

Werkvloer

Ook kunnen wij u adviseren ter zake het recht van privacy op de werkvloer, waarbij gedacht kan worden aan het reguleren en zo nodig volgen van internetgebruik binnen uw onderneming, het gebruik van social media etc.

Scholen

Hetzelfde geldt voor advisering aan scholen. Welke internetsites mogen de leerlingen wel of niet bezoeken? Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de leerlingen? Zijn er deugdelijke bewerkersovereenkomsten gesloten met bijvoorbeeld softwareleveranciers (zoals Magister)? En hoe om te gaan met het gebruik door leerlingen van door hen zelf meegenomen informatiedragers zoals tablets, mobiele telefoons etc.?

Ontwikkelingen van privacy & recht

De ontwikkelingen van privacy & recht kunt u lezen in onze blogs die wij met enige regelmaat publiceren.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Floris Wubbena.

Rijppaert & Peeters Advocaten

Heuvelstraat 10
4901 KD
Oosterhout

T +31 162 453 811
F +31 162 426 514
E info@rijppaert-peeters.nl