rijppaert peeters logo

Als u – door toedoen van een ander – schade lijdt, is het van belang dat u tijdig juridische hulp inschakelt. Zeer waarschijnlijk komt er veel op u af, waarbij juridisch gezien ook nog eens slim dient te worden gehandeld. Voor dit laatste staat de vakgroep Letselschade, aangevoerd door LSA-advocaat Mark van Raak, voor u klaar.

Ons team adviseert, onderhandelt en procedeert over onder meer:

 • Het vaststellen van aansprakelijkheid;
 • Het vaststellen van de omvang van de schade (de schadevergoeding);
 • Arbeidsongevallen / beroepsziekten / werkgeversaansprakelijkheid;
 • Groepsaansprakelijkheid;
 • Medische aansprakelijkheid (fouten van hulpverleners en/of het ziekenhuis);
 • Mishandelingen;
 • Opstalaansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkheid van de wegbeheerder;
 • Overheidsaansprakelijkheid;
 • Overlijdensschade;
 • Schade ontstaan door toedoen van (niet-)ondergeschikten;
 • Schade ontstaan door gebrekkige zaken, waaronder productaansprakelijkheid;
 • Schade ontstaan door toedoen van dieren;
 • Schade ontstaan door toedoen van kinderen;
 • Schade ontstaan tijdens sport en spel;
 • Shockschade;
 • Verkeersongevallen;
 • Verzekerde sommen die al dan niet worden uitgekeerd;
 • Vorderingen benadeelde partij (vordering in het strafproces);
 • Zorgplichten van onder andere scholen, sportclubs en zwembaden

Waarom een advocaat van Rijppaert & Peeters Advocaten?

De vakgroep Letselschade vecht al lange tijd en iedere dag voor de belangen van slachtoffers. Adviseren, onderhandelen en procederen over aansprakelijkheid, schade en vergoedingen is dagelijkse kost. De vakgroep Letselschade is dan ook ervaren, kundig en tevens daadkrachtig op het gebied van het aansprakelijkheids- en personenschaderecht.

Als stelregel hanteren de advocaten dat de schade van slachtoffers volledig dient te worden vergoed. Deze voorwaarde lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk blijkt dat helaas niet altijd zo te zijn.

Laat u zich bijstaan door een gespecialiseerd letselschade advocaat, dan kan deze niet alleen haarfijn inschatten waar u recht op hebt, maar kan ook direct een gerechtelijke procedure worden gestart indien de onderhandelingen met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij vastlopen. Dit is dan ook een belangrijk verschil met juristen als rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelaars en letselbureaus die bij het verkrijgen van een schadevergoeding afhankelijk zijn van wat de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij wil betalen, terwijl het toch echt gaat om wat juridisch gezien betaald moet worden.

Onze vakgroep Letselschade wordt aangevoerd door Mark van Raak. Mark heeft de postacademische specialisatieopleiding Grotius Personenschade met goed gevolg afgerond. Hij is ook lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Alleen ervaren advocaten die het Grotius-examen hebben behaald, die voldoen aan de bijscholingsverplichtingen en die minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken besteden mogen lid zijn van de LSA. Bij uitstek zijn LSA-advocaten gespecialiseerd. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft dan ook aan de LSA het keurmerk ‘specialisatievereniging’ verleend.

Hoe zit het met de kosten?

Een eerste adviesgesprek is voor u kosteloos.

Staat de aansprakelijkheid nog niet vast, dan kan getracht worden voor u een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) aan te vragen, zodat u slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te voldoen.

Wettelijk is geregeld dat alle redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid vergoed dienen te worden als de aansprakelijkheid vaststaat. Alle redelijke advocaatkosten komen dan dus niet voor uw rekening, maar voor rekening van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

Al met al mogen de kosten niet in de weg staan aan het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat.

Ons team staat voor u klaar. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Betrokken bij persoonlijk leed

Rijppaert & Peeters Advocaten

Heuvelstraat 10
4901 KD
Oosterhout

T +31 162 453 811
F +31 162 426 514
E info@rijppaert-peeters.nl