Erfenis aanvaarden of toch niet?

Hoe zat het ook al weer?

Bij het openvallen van een nalatenschap heeft u als erfgenaam drie opties. Kort gezegd:

1.         Zuivere aanvaarding: u accepteert alle vermogensbestanddelen, maar ook alle schulden. Wanneer er onverhoopt sprake is van een negatieve nalatenschap bent u ook met uw eigen (privé) vermogen aansprakelijk voor de schulden.

2.         Beneficiaire aanvaarding: u accepteert de erfenis alleen indien de vermogensbestanddelen de schulden overtreffen. U bent dus niet in privé aansprakelijk indien er sprake is van een negatieve nalatenschap.

3.         Verwerping: u accepteert de erfenis niet. U ontvangt dan uiteraard niets, maar bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Impliciete keuze

Ondanks het feit dat veelal wordt gedacht dat wanneer er (nog) geen uitdrukkelijke keuze is uitgebracht voor één van de drie opties de nalatenschap dus ook nog niet is aanvaard, komt het geregeld voor dat een erfgenaam toch gebonden is doordat hij/zij zich feitelijk als erfgenaam heeft gedragen. Dit wordt ook wel de impliciete zuivere aanvaarding genoemd. Denk in dat verband aan de situatie dat een erfgenaam een oude rekening van de erflater betaalt of spullen van de erflater verdeelt.

Wat is er veranderd?

Een aantal jaren terug was de situatie nog zo dat zelfs vrij ‘onschuldige’ gedragingen (zoals het opruimen van de woning van erflater) tot de slotsom konden leiden dat de erfenis zuiver was aanvaard én dus dat de betreffende erfgenaam met zijn of haar eigen vermogen aansprakelijk was voor de schulden van de nalatenschap. Per 1 september 2016 is dit niet meer het geval. Er is pas sprake van een zuivere aanvaarding wanneer er beschikkingshandelingen (verkopen of bezwaren van goederen van de nalatenschap of het anderszins aan het verhaal van de schuldeisers onttrekken van goederen) zijn verricht.

Daarnaast introduceerde de wet op dat moment een uitzonderingsclausule voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en nadien geconfronteerd worden met een niet verwachte schuld. De erfgenaam kan in die situatie de kantonrechter verzoeken om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden en om te worden ontheven van de verplichting om de schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de positie van de erfgenaam met deze wetswijzigingen verbeterd is. Desalniettemin blijft voorzichtigheid troef! Aan het zuiver aanvaarden van een erfenis kleven de nodige gevaren.

Twijfelt u over uw keuze om een nalatenschap zuiver danwel beneficiair te aanvaarden of wellicht te verwerpen of heeft u in verband met het vorenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

GRATIS SPREEKUUR VOOR AL UW ERFRECHTELIJKE VRAGEN

Teneinde de drempel naar de advocatuur voor u als particulier en/of ondernemer zo laag mogelijk te houden, biedt Rijppaert & Peeters Advocaten u de mogelijkheid uw erfrechtelijke vragen tijdens een gratis spreekuur voor te leggen aan erfrechtadvocaat mr. Barry Bogaarts. U bent van harte welkom op het kantoor van Rijppaert & Peeters Advocaten aan de Heuvelstraat 10 te Oosterhout of het kantoor van de DeZaakBreda aan de Keizerstraat 11 te Breda. Ook het plannen van een afspraak op afstand is uiteraard mogelijk.

Tijdens het spreekuur kunt u met al uw vragen op het gebied van het erfrecht terecht. Uw vragen worden persoonlijk met u besproken en beoordeeld wordt welke juridische mogelijkheden u heeft.

Indien u gebruik wenst te maken van het gratis spreekuur verzoeken wij u vriendelijk om u via email (info@rijppaert-peeters.nl) aan te melden met daarbij een korte omschrijving van uw vraag en vermelding van uw contactgegevens. Vervolgens zal in overleg met u een afspraak worden ingepland.

Reageren is niet mogelijk.