Een vriendendienst met schade tot gevolg: onrechtmatig gedrag of een ongelukkige samenloop van omstandigheden?

In de praktijk buigen wij ons geregeld over de vraag of een (gevaarzettende) gedraging onrechtmatig is of niet. De beantwoording van deze vraag is met name belangrijk in het kader van een eventuele schadevergoeding. 

Onrechtmatig gedrag

Ten aanzien van enkele gedragingen bestaat er weinig discussie over de kwalificatie daarvan. Gedragingen als door rood licht rijden of een bal door een ruit trappen worden (in beginsel) aangemerkt als onrechtmatig gedrag.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Een situatie die minder duidelijk was, is als volgt. Wendy hielp haar zus Monique met verhuizen. Daarbij moest een grote en zware kast via de deur het trapportaal worden verplaatst. Dat bleek geen eenvoudig karwei. Om de kast door de deur van het trapportaal te krijgen, probeerde Monique, de kast, die zij aan de onderzijde vasthield, horizontaal te draaien. Op dat moment hield Wendy de kast aan de bovenzijde vast. Tijdens het draaien van de kast verloor Monique haar evenwicht, waarna de kast uit haar handen glipte. Om niet met de kast naar beneden te vallen gaf Monique de kast uit een schrikreactie een duw. Hierop is de rechteronderarm van Wendy bekneld geraakt tussen de kast en de muur met ernstig letsel tot gevolgd, namelijk een amputatie van haar rechteronderarm.

Wendy heeft haar zus Monique wegens voormeld gedrag aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatig gedrag.  

Kort en goed heeft de rechter uiteindelijk geoordeeld dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Anders gezegd, Monique kon geen verwijt worden gemaakt.

Conclusie

Geconcludeerd dient te worden dat indien bepaald gedrag leidt tot schade, dat nog niet betekent dat die gedraging per definitie onrechtmatig is. 

Gevolg

Wat betekent het als bepaalt gedrag wordt aangemerkt als een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Dit betekent dat er geen sprake is van enige aansprakelijkheid voor de schade met als gevolg dat diegene niet kan worden aangesproken voor het vergoeden van de schade. In bovengenoemde casus betekend dit dat Monique niet aansprakelijk was voor de schade van Wendy ten gevolge van het ongeval en dat zij niet gehouden was haar schade te vergoeden.

Verzekeraar

Bij het ontbreken van aansprakelijkheid, is ook een verzekeraar niet gehouden de schade, die is veroorzaakt door zijn verzekerde, te vergoeden.

Contact

Vraagt u zich af of een gedraging van een ander jegens u onrechtmatig is? Of hebt u een andere vraag over aansprakelijkheid? Neem contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag bij.

Reageren is niet mogelijk.