De eerste billijke vergoeding is toegekend

Per 1 juli 2015 is de welbekende kantonrechtersformule verleden tijd. Daarvoor in de plaats is de zogeheten ‘transitievergoeding’ gekomen.  De werkgever is aan een werknemer onder meer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op verzoek van de werkgever is ontbonden.

Door Mariëlle Wirken.

Billijke vergoedingMarielle Wirken

Een rechter kan echter oordelen dat uitsluitend de toekenning van een transitievergoeding geen recht doet aan de voorliggende zaak. Dat kan indien de werkgever bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Wanneer de werknemer hierom vraagt, kan de transitievergoeding in uitzonderlijke gevallen worden aangevuld met een zogeheten ‘billijke vergoeding’. De rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast op een hoogte die hij billijk vindt en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van het verwijtbaar gedrag van de werkgever.

U kunt hier de transitievergoeding gemakkelijk online berekenen.

De eerste bekende uitspraak

De kantonrechter te ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2015 een dergelijke billijke vergoeding – naast de toekenning van een transitievergoeding – als één van de eerste kantonrechters aan een werknemer toegekend. De werkgever had namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld. De werkgever had een werknemer in een lege BV geplaatst en had zelfs (nadat zij daartoe in kort geding was veroordeeld!) maandenlang  geen salaris aan de werknemer betaald. Ook ondervond de werknemer door dit alles niet alleen ernstige financiële problemen, maar waren ook zijn psychische problemen in ernstige mate verergerd.

De handelswijze van de werkgever is volgens de kantonrechter zodanig laakbaar dat hij heeft besloten om – naast toekenning van de transitievergoeding ter hoogte van € 30.654,05 bruto – een billijke vergoeding ter hoogte van nog eens € 30.654,05 bruto toe te kennen. De toekenning van deze billijke vergoeding lijkt overeenkomsten te hebben met de oude kantonrechtersformule, zoals die werd toegepast vóór 1 juli 2015. Bij een ernstig verwijt aan de zijde van de werkgever werd namelijk in veel gevallen de correctiefactor gesteld op c=2, hetgeen – net als in dit geval – feitelijk een verdubbeling van de vergoeding inhield.

In hoeverre de uitspraak van de kantonrechter in stand zal blijven zal de tijd nog moeten leren, nu dit pas één van de eerste uitspraken is waarin een billijke vergoeding wordt toegekend en het met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ook nog eens mogelijk is om in hoger beroep te gaan. De uitspraak geeft wel een eerste indicatie hoe wordt omgegaan met de toekenning van een billijke vergoeding.

Heeft u nog vragen over de huidige ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht? Ons Legal Team staat voor u klaar.

Wilt u door ons geïnformeerd worden over onze rekentool transitievergoeding of andere actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Reageren is niet mogelijk.