rijppaert peeters logo

Het coronavirus blijft zich in een rap tempo verspreiden. Voor heel de wereld heeft het ingrijpende gevolgen. Zo ook voor u als werkgever, werknemer, ondernemer, huurder, verhuurder, en ga zo maar door. Door de onzekerheid heersen er veel vragen. Op deze speciaal voor u aangemaakte pagina kunt u blogs lezen waarin per rechtsgebied in wordt gegaan op de belangrijkste (juridische) vragen rondom dit thema.

Onze advocaten maken ook (thuiswerk-)video’s waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen op het gebied van Arbeidsrecht in relatie tot de coronacrisis. De video’s zijn onderdeel van ons label De Zaak Breda. Gratis video’s met gratis juridisch advies! Bekijk de Rondjes van De Zaak Breda op ons YouTube kanaal via de onderstaande button.

Alimentatieverplichtingen komen onder druk te staan. Mag u stoppen met betalen of het verschuldigde bedrag wellicht verlagen, nu uw inkomen (grotendeels) is weggevallen door de coronacrisis? Lees het antwoord in de blog van Patricia Grosfeld via de onderstaande button.

“Blijf thuis, blijf veilig”. Maar wat als je thuis helemaal niet veilig bent? En thuisblijven juist voor een onveilige situatie zorgt? En hoe zit het met het wetsvoorstel voor uitbreiding van slachtofferrechten? Wat is de stand van zaken betreffende de vertraging van slachtofferzaken bij de rechtbanken? In de blog via de onderstaande button, geschreven door Romana van der Leij, worden de gevolgen van het coronavirus voor (de positie van) slachtoffers uiteen gezet. Helaas is dit geen uitputtende lijst van voorbeelden en liggen zogezegd nog meer gevaren op de loer. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen. Weet in ieder geval dat wij graag met u meedenken. Ook gedurende deze onzekere periode zullen wij zoveel als mogelijk ondersteunen. Wij zijn en blijven goed bereikbaar.

Geef een wijziging tijdig door aan uw huisarts! Door de grote drukte van de coronacrisis komt het veelvuldig voor dat patiënten naar een andere huisarts moeten dan hun gebruikelijke huisarts. Deze artsen mogen niet altijd het medisch dossier inzien van de patiënt. Het is aan te raden om op dit moment alvast goed na te denken over het al dan niet geven van toestemming. Meer weten? Lees dan de blog via de onderstaande button, geschreven door Lisanne Jansen.

Het corona-virus houdt ons land en daarmee ook de erfrechtelijke praktijk al weken in zijn greep. Niet zo gek dan ook dat het onderwerp ‘het opmaken van testamenten in tijden van nood’ op dit moment een ‘hot’ item is. Lees dit in de blog via de onderstaande button van onze erfrechtspecialist Barry Bogaarts.

De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 6 april 2020 het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van de wet is dat gedurende de coronacrisis tijdelijke huurcontracten voor woonruimte voor een tijdelijke periode kunnen worden verlengd.

Sport- en spelsituaties zijn nooit zonder risico! Het op onrechtmatige wijze toebrengen van schade kan de veroorzaker zogezegd duur komen te staan. Houd hier dan ook rekening mee. Zowel in de situatie ten tijde van de corona-crisis waarin men op creatieve wijze, uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM, met elkaar deelneemt aan diverse sport- en spelsituaties als in de situatie na deze coronacrisis wanneer wij straks weer alle sporten kunnen gaan beoefenen. Meer weten hierover? Lees dan de blog via de onderstaande button, geschreven door Romana van der Leij.

Vertraging in bouwprojecten en sprake van meerkosten? Check de blog via de onderstaande button, geschreven door Jasper de Roo en Elsaline Muskens, waarin wordt stilgestaan bij de wettelijke- en contractuele mogelijkheden bij onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden.

Vers van de pers! De NOW-regeling (nieuwe werktijdverkorting) in een notendop!
Wat moet u doen om 90% van loonkosten terug te krijgen? Heeft u te maken met meer dan 20% omzetverlies door Corona? Op 31 maart 2020 is er eindelijk is er meer bekend geworden over de financiële compensatie voor werkgevers! Vanaf maandag 6 april 2020 kan er bij het UWV een aanvraag worden ingediend. Lees de voorwaarden en wat u moet doen in onze blog via de onderstaande button.

Luchtvaartmaatschappijen mogen vouchers aanbieden aan passagiers! Vanwege de coronacrisis hoeven zij de regels, die normaal gesproken gelden bij het annuleren van vluchten, niet na te komen. Lees in de blog via onderstaande button, geschreven door Lisanne Jansen,
welke voorwaarden zijn verbonden aan deze handelswijze!

Afspraken niet meer na kunnen komen? Overmacht, onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid zijn mogelijke escapes! Lees de blog via onderstaande button van Sophia Lagidse en Hans de Crom.

Er is een spoedwetgeving in de maak om tijdelijke contracten voor woonruimte tijdelijk te kunnen verlengen. Ga nog niet zelf aan de slag en wacht de spelregels van deze nieuwe wet af! Waarom? Lees het in de blog via onderstaande button, geschreven door Mariëlle Wirken.

Verhuurders opgelet! Op 26 maart 2020 is een statement naar buiten gekomen waarin is afgesproken dat voorlopig geen ontruimingen van woningen plaatsvinden. Wat te doen? Lees het in de blog via onderstaande button, geschreven door Mariëlle Wirken.

Toen vorige week de horeca op slot ging, schreven wij hier al dat op dit moment niets belangrijker is dan om als huurder en verhuurder met elkaar in overleg te gaan en maatwerkoplossingen te vinden die passen bij de positie waarin huurder en verhuurder zich bevinden. Daarbij is nog iets van groot belang! Wat dat is lees je in de blog via onderstaande button.

Gescheiden ouders: opgelet! Overleg en overeenstemming is tijdens de coronacrisis belangrijker dan ooit! In harmonie afspraken maken over de kinderen lukt echter lang niet iedereen. In deze blog wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden door Patricia Grosfeld uitgelegd hoe het niet moet. Check de blog via de onderstaande button.

Vakantiegangers annuleren massaal hun reis. En dit roept veel vragen op. Met name vragen veel mensen zich af of zij hun reis kunnen uitstellen of annuleren en, zo ja, of dit gratis kan. En wat dekt de annuleringsverzekering in deze situaties? Lees hierover meer in de blog, geschreven door Lisanne Jansen, via onderstaande button.

‘Kan ik een werknemer vervangende werkzaamheden laten verrichten?’ ‘Kan ik een werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen?’ ‘Mijn werknemer wil het opgenomen verlof intrekken, omdat zijn vakantie vanwege het coronavirus niet doorgaat. Moet ik hiermee instemmen?’

Er leven veel vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus. In een serie blogs geven onze advocaten van de vakgroep Arbeidsrecht antwoord op de meest gestelde vragen. Lees nu het eerste deel van deze serie via onderstaande button.

Het is ondenkbaar: een bouwproject realiseren zonder de fysieke aanwezigheid van werklieden op een bouwterrein. De gevolgen van het coronavirus kunnen voor aannemers en opdrachtgevers vergaand zijn. In de blog, geschreven door Jasper de Roo en Elsaline Muskens, wordt antwoord gegeven op enkele veelgestelde vragen over de gevolgen van de corona-epidemie voor het bouwproces. Lees de blog nu via onderstaande button.

De ondernemer staat met zijn rug tegen de muur. De overheid neemt maatregelen, maar de (juridische) gevolgen van deze “coronacrisis” zijn nog lang niet duidelijk. In de blog, geschreven door Hans de Crom en Sophia Lagidse, wordt ingegaan op de vraag naar de juridische positie van een ondernemer die in verband met het coronavirus niet (meer) kan voldoen aan contractuele verplichtingen, denk aan het (tijdig) leveren van bepaalde goederen of diensten. In hoeverre ben je dan aansprakelijk voor de gevolgen daarvan? En welke andere risico’s loop je? Klik op onderstaande button om de blog te lezen.

Grote uitdagingen voor de huurder en verhuurder door het coronavirus! Vragen als ‘Moet ik nu als huurder of verhuurder actie ondernemen?’ en ‘Moet de huurder huur blijven betalen?’ horen wij momenteel veel voorbij komen. Is het tijd om de wederzijdse belangen boven het eigen belang te stellen? Check de blog via onderstaande button met de belangrijkste vragen en antwoorden omtrent het Huurrecht en het coronavirus, geschreven door Floris Wubbena en Mariëlle Wirken.

Meer informatie omtrent het coronavirus

De Rijksoverheid heeft de volgende tabel betreffende het noodpakket voor banen en de economie gepubliceerd op 27 maart 2020:

Voor de meest actuele informatie kunt u hier terecht.