rijppaert peeters logo

Verstand van bouwrechtzaken Nº13 | Kwalitatief recht

Aan een goed, zoals een woning, kunnen rechten verbonden worden die bij overdracht van dat goed mee overgaan. Die rechten kunnen in sommige gevallen vastgelegd worden als een erfdienstbaarheid, maar niet altijd. Voor een erfdienstbaarheid heb je namelijk twee percelen … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº14

Woonruimte en servicekosten (bij geliberaliseerde huur): niet voor de poes Het komt regelmatig voor dat in een huurovereenkomst voor woonruimte, naast de huurprijs, door partijen een vast bedrag wordt overeengekomen voor servicekosten. Servicekosten zijn de kosten van de woning die … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº10

Protesteren tegen gebreken De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (artikel 7:758 lid 3 BW). Maar wat als je na de oplevering een gebrek ontdekt? Dan … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº9

Consumentenbescherming bij aannemingsovereenkomst In mijn vorige blog heb ik uitleg gegeven over de bescherming van de consument-opdrachtgever door het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd. In deze blog zal ik, zoals aangekondigd, uitleg geven over de twee andere beschermingsbepalingen, namelijk betaling van … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº13

Kan een samenwoner de huur, in het geval van overlijden van de huurder, voortzetten? Samenwonen Naast het wettelijke medehuurderschap (denk aan de echtgenoot of een geregistreerd partner), bestaat het contractuele medehuurderschap. Je wordt dan door een expliciete overeenkomst partij bij … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº8

Consumentenbescherming bij koop-/aannemingsovereenkomst Bij koop van roerende zaken kent de wet bepalingen ter bescherming van de consument. Ook bij bouw van een woning in opdracht van een consument kent de wet beschermende bepalingen, te weten het schriftelijkheidsvereiste, de bedenktijd, betaling … Lees meer