rijppaert peeters logo

Vernieuwd model huurovereenkomst woonruimte ROZ

Recent heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)* een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Wat is nieuw in de model huurovereenkomst? De model huurovereenkomst is op veel punten gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen houdt verband met … Lees meer

De volmacht (van uw advocaat)

Rechtshandelingen kunnen niet alleen door de partijen zelf verricht worden, maar ook in naam van een ander met gebruik van een zogeheten ‘volmacht’. Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid die de volmachtgever (‘de achterman’) verleent aan de ander (‘de gevolmachtigde’) … Lees meer

Veertien dagen = drie weken?

Welke termijn moet je als schuldeiser aan een consument-schuldenaar geven om rechtsgeldig aanspraak te kunnen maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten? Onlangs heeft de Hoge Raad hieromtrent uitspraak gedaan. Veertiendagenbrief In onze nieuwsbrief ondernemingsrecht van april 2013 hebben wij u er … Lees meer