rijppaert peeters logo

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Voor alle rechtspersonen gelden dan grotendeels dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Regels die al golden voor bestuurders en toezichthouders van BV’s en NV’s, gaan straks … Lees meer

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

Op 17 december 2020 is de “Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19” in werking getreden. Deze voorziening wordt ook wel de “Tijdelijke Betalingsuitstelwet” genoemd. De voorziening is een onderdeel van de “Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV” waarbij diverse wetten op het … Lees meer

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

In de praktijk wordt regelmatig misbruik gemaakt van de turboliquidatie. De (turbo-)liquidatie is een relatief eenvoudige manier om een onderneming te ontbinden, die soms wordt gebruikt c.q. misbruikt om met name een faillissement – met bijbehorende curator met lastige onderzoeken … Lees meer

Bijna tijd voor de WHOA?!

Ondanks de verschillende steunmaatregelen voor getroffen bedrijven bestaat de verwachting dat veel ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen komen door de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Een golf aan faillissementen blijft vooralsnog uit, maar … Lees meer