rijppaert peeters logo

Het Tilburgs chroom-6-schandaal

‘Welkom bij tROM, het welklozenproject van de gemeente Tilburg’. Of, zoals het voor veel oud-deelnemers voelt: ‘Welkom in de hel’. Dit blijkt uit de verhalen die het Brabants Dagblad de afgelopen maanden verzamelde, welke onder andere ter sprake kwamen in … Lees meer

De strijd na de wedstrijd

Binnen de lijnen van het sportveld is meer geoorloofd dan daarbuiten. Een sliding op het voetbalveld wordt veelal gehonoreerd, terwijl een tackle in het dagelijks leven normaliter direct ‘onrechtmatig’ is. Tijdens sport- en spelsituaties wordt dus meer toegelaten dan buiten … Lees meer

Mededelingsplicht in het verzekeringsrecht

Vrijdag 22 september jl. heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen in het kader van het kenbaarheidsvereiste en de mededelingsplicht in het verzekeringsrecht. In de betreffende zaak was met Reaal een levens- of overlijdensrisicoverzekering afgesloten met als ingangsdatum 1 … Lees meer

Schadevergoeding Waarborgfonds Motorverkeer

Hoewel veroorzakers van verkeersongevallen in de meeste gevallen stoppen en hun identiteit kenbaar maken, komt het helaas ook weleens voor dat een slachtoffer de identiteit van de aansprakelijke partij niet krijgt vastgesteld. In dat geval kunt u trachten een beroep … Lees meer