rijppaert peeters logo

Verbod op zwijgcontracten

Er dient definitief een einde te komen aan zwijgcontracten in de zorg, aldus minister Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn). Een wetsvoorstel hierover is 11 maart 2020 in consultatie gegaan. Een zwijgcontract is een overeenkomst die gesloten … Lees meer

Indexering Richtlijnen 2020

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Voor de berekening van deze schade wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen … Lees meer

Recht op smartengeld: kan dat worden geërfd?

Er ontstaat een ongeval. De (verzekeraar van de) veroorzaker erkent de aansprakelijkheid. Nadien overlijdt het slachtoffer. Erven de erfgenamen het recht op een immateriële schadevergoeding?   Een slachtoffer heeft recht op een – naar billijkheid vast te stellen – immateriële … Lees meer