rijppaert peeters logo

De VAR verdwijnt

De Eerste Kamer heeft 2 februari 2016 gestemd voor de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, met een overgangsfase van één jaar. Wat is een VAR? Met een VAR kunnen zzp’ers aantonen dat zij op papier … Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 juli 2015 zijn enkele onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De overige onderdelen van de wet treden per 1 januari 2016 in werking (zoals de verplichte girale betaling van het minimumloon en het zorgen … Lees meer

De hoofdlijnen van de transitievergoeding

Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule verleden tijd. De werkgever is bij ontslag nu een zogeheten transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Wij zetten de hoofdlijnen … Lees meer

De eerste billijke vergoeding is toegekend

Per 1 juli 2015 is de welbekende kantonrechtersformule verleden tijd. Daarvoor in de plaats is de zogeheten ‘transitievergoeding’ gekomen.  De werkgever is aan een werknemer onder meer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en … Lees meer

Concurrentiebeding kansloos in contract voor bepaalde tijd?

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding, waaronder ook begrepen een relatiebeding, niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierop is een uitzondering, en wel wanneer de werkgever over zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen beschikt. Deze belangen moeten worden … Lees meer