rijppaert peeters logo

Wetswijziging op komst!

Minister de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een belangrijke wetswijziging aangekondigd voor letselschadeslachtoffers: Letselschadevergoedingen worden voortaan uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Een positieve ontwikkeling voor het letselschadeslachtoffer! Maar wat … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken Nº5

Met de komst van de WWZ is hoger beroep mogelijk geworden tegen een vernietiging van een ontslag op staande voet. Als een werknemer het niet eens is met zijn ontslag op staande voet, dient hij volgens de WWZ binnen twee … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº1

Welke prijs is verschuldigd voor het werk? Aanneming van werk is – kort gezegd – een overeenkomst waarbij een aannemer en een opdrachtgever afspreken dat de aannemer een bouwwerk zal oprichten, wijzigen of verbouwen, of een werk van andere aard … Lees meer

“Ik was erbij, maar je moet niet bij mij zijn”

Het is een bekend verweer dat wij in onze aansprakelijkheidsrechtpraktijk met regelmaat voorbij zien komen: er is schade, er zijn meerdere (potentiële) daders, maar iedereen stelt dat niet hij/zij doch iemand anders de schade heeft veroorzaakt. Alle mogelijke veroorzakers wijzen … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº6

Wat te doen bij een huurachterstand? In de wet staat dat de huurder verplicht is de tegenprestatie (de huurpenningen) op de overeengekomen wijze en tijdstip te voldoen. In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurpenningen vóór de eerste dag … Lees meer