rijppaert peeters logo

ALS MIJN DOCHTER 12 IS MAG ZE ZELF KIEZEN

Minderjarige kinderen en echtscheiding Deze veelgehoorde uitspraak is een misverstand, maar wel een hardnekkige. Veel ouders die gescheiden zijn of in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, zijn er van overtuigd dat kinderen zelf mogen bepalen bij wie ze gaan wonen zodra … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº4

Twee belangrijke redenen waarom een proces-verbaal van oplevering onmisbaar is Wanneer een huurovereenkomst wordt gesloten is de verhuurder verplicht de zaak ter beschikking te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. In de wet … Lees meer

Discriminatie vanwege zwangerschap?

In de landelijke bladen is het dagelijks nieuws: discriminatie op de werkvloer. Maar hoeveel medewerkers wenden zich bij een vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie daadwerkelijk tot de rechter of het College voor de Rechten van de Mens? En wanneer werknemers dat doen, … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken Nº3

Geflitst zonder rekening? (Verkeers-)boetes verhalen op uw medewerkers. Vaak staat u er pas bij stil op het moment dat de situatie zich voordoet. Een hoge (verkeers-)boete veroorzaakt door één van uw medewerkers. Een verkeersboete wordt uit justitiële efficiency vaak aan … Lees meer