rijppaert peeters logo

Verstand van bouwrechtzaken Nº2

De oplevering – aanvaarden of weigeren? Een aannemer moet het werk opleveren. De opdrachtgever moet het werk keuren. Op zich duidelijke verplichtingen over en weer. In de praktijk geeft het soms toch problemen. Oplevering Onder oplevering wordt verstaan dat het werk … Lees meer

Sloop- en bouwwerkzaamheden | Onrechtmatige hinder

Wordt onrechtmatig gehandeld indien door sloop-of bouwwerkzaamheden hinder wordt toegebracht aan derden? En welke invloed heeft een omgevingsvergunning bij die beoordeling?   Concreet Hoe werkt dit in de bouwpraktijk? Recent lag bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in een … Lees meer

Beroepsfout: gemis van een kans

Bij beroepsfouten, waaronder medische missers, staat niet altijd direct vast dat door de fout ook daadwerkelijk schade is ontstaan. Met regelmaat wordt, vanuit de zijde van de aansprakelijke partij, aangevoerd dat de schade anders – zonder fout – ook zou … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº7

Nieuw ROZ-model Bankgarantie Regelmatig wordt in huurovereenkomsten voorzien in een door de huurder te stellen bankgarantie, waarvoor een model van de Raad voor de Onroerende Zaken wordt gebruikt. Inhoud bankgarantie Bij het ondertekenen van een huurovereenkomst, wordt er vaak van … Lees meer

Wetswijziging op komst!

Minister de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een belangrijke wetswijziging aangekondigd voor letselschadeslachtoffers: Letselschadevergoedingen worden voortaan uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Een positieve ontwikkeling voor het letselschadeslachtoffer! Maar wat … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken Nº5

Met de komst van de WWZ is hoger beroep mogelijk geworden tegen een vernietiging van een ontslag op staande voet. Als een werknemer het niet eens is met zijn ontslag op staande voet, dient hij volgens de WWZ binnen twee … Lees meer