rijppaert peeters logo

Verstand van verhuurderszaken Nº14

Woonruimte en servicekosten (bij geliberaliseerde huur): niet voor de poes Het komt regelmatig voor dat in een huurovereenkomst voor woonruimte, naast de huurprijs, door partijen een vast bedrag wordt overeengekomen voor servicekosten. Servicekosten zijn de kosten van de woning die … Lees meer

Indexering Richtlijnen 2020

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Voor de berekening van deze schade wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen … Lees meer

Recht op smartengeld: kan dat worden geërfd?

Er ontstaat een ongeval. De (verzekeraar van de) veroorzaker erkent de aansprakelijkheid. Nadien overlijdt het slachtoffer. Erven de erfgenamen het recht op een immateriële schadevergoeding?   Een slachtoffer heeft recht op een – naar billijkheid vast te stellen – immateriële … Lees meer

Verstand van Werkgeverszaken Nº7

Ontslag op staande voet?! Let op formulering ontslagbrief. Een ontslag op staande voet is in het arbeidsrecht vrijwel het meest ingrijpende middel om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. In de rechtspraak wordt een ontslag op staande voet, … Lees meer