rijppaert peeters logo

“Ik was erbij, maar je moet niet bij mij zijn”

Het is een bekend verweer dat wij in onze aansprakelijkheidsrechtpraktijk met regelmaat voorbij zien komen: er is schade, er zijn meerdere (potentiële) daders, maar iedereen stelt dat niet hij/zij doch iemand anders de schade heeft veroorzaakt. Alle mogelijke veroorzakers wijzen … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº6

Wat te doen bij een huurachterstand? In de wet staat dat de huurder verplicht is de tegenprestatie (de huurpenningen) op de overeengekomen wijze en tijdstip te voldoen. In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurpenningen vóór de eerste dag … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken Nº4

De arbeidsovereenkomst verlengd en toch een aanzegboete verschuldigd?! De werkgever moet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden uiterlijk één maand voor het einde van rechtswege aan de werknemer schriftelijk mededelen dat hij de overeenkomst niet … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº5

Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden ? Tekst van de wet Ontbinding van de huurovereenkomst mag niet worden verward met een opzegging van de huurovereenkomst. Uit de letterlijke tekst van de wet (artikel 6:265 BW) vloeit voort dat ‘iedere tekortkoming … Lees meer