rijppaert peeters logo

Het uitwisselen van gegevens bij huurachterstanden

Ingeval van financiële problemen wordt vaak te laat aan de bel getrokken. Beginnende betalingsachterstanden kunnen daardoor uitmonden in torenhoge schulden, met alle nadelige gevolgen van dien. Zo kan een forse huurachterstand er bijvoorbeeld toe leiden dat een huurovereenkomst wordt ontbonden … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken N°12 – deel I – Vaccinatieplicht

Kan een werkgever een vaccinatieplicht en/of mondkapjesplicht invoeren op de werkvloer?  In de huidige crisis van Covid-19 en de wens, zo niet noodzaak, van veel werkgevers om het bedrijf ‘going concern’ te houden, dringt de vraag zich steeds vaker op of er een vaccinatieplicht en/of een mondkapjesplicht kan worden doorgevoerd binnen de organisatie. In het eerste deel van deze … Lees meer

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

Op 17 december 2020 is de “Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19” in werking getreden. Deze voorziening wordt ook wel de “Tijdelijke Betalingsuitstelwet” genoemd. De voorziening is een onderdeel van de “Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV” waarbij diverse wetten op het … Lees meer

Indexering Richtlijnen 2021

Het begroten van de schade ten gevolge van een voorval wordt veelal gedaan aan de hand van de daarvoor geldende Richtlijnen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de genoemde bedragen in deze Richtlijnen geïndexeerd moeten worden. Per 1 januari 2021 bleek indexatie … Lees meer