rijppaert peeters logo

Arbeidsrecht: streep door sluiproute ketenregeling

Werkgevers, maar ook werknemers, zoeken steeds vaker naar sluiproutes om de ketenregeling te omzeilen. Deze regeling houdt in het aanbieden van een aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een bepaalde periode, alvorens een arbeidsovereenkomst – al dan niet – … Lees meer

Huurbeëindiging in faillissement

De Hoge Raad schept duidelijkheid: ook de huurprijs ten aanzien van roerende zaken is vanaf de dag der faillietverklaring een boedelschuld. Door Mark van Raak Wanneer een huurder failliet wordt verklaard, kan zowel de curator als de verhuurder de huur … Lees meer

Schadeclaim tegen de overheid

Vergunningverlening door de overheid is met regelmaat onderwerp van schadeclaims in civielrechtelijke procedures. In een recente uitspraak van het Hof Den Bosch (Hof Den Bosch 9 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5172) was een zaak aan de orde, waarin de aanvrager van een … Lees meer

Arbitragewet herzien per 1 januari 2015

In plaats van de gang naar de rechter, kunnen partijen afspreken dat zij geschillen zullen onderwerpen aan arbitrage. Partijen kunnen dan in vergaande mate zelf bepalen wie over hun geschil zal oordelen en op welke wijze. De huidige arbitragewet dateert … Lees meer

1 januari 2015: Wet hervorming kindregelingen

Op 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Vanaf die datum zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen.  Door Lydie van Ierssel Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het … Lees meer