rijppaert peeters logo

Zicht op vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten?

Worden de recent gepresenteerde adviezen van de door Staatssecretaris Van Ark ingestelde commissie opgevolgd, dan wordt het voor slachtoffers van beroepsziektes eenvoudiger en toegankelijker om een geldelijke tegemoetkoming te krijgen. Werknemers die ziek zijn geworden doordat zij bij het verrichten … Lees meer

Bijna tijd voor de WHOA?!

Ondanks de verschillende steunmaatregelen voor getroffen bedrijven bestaat de verwachting dat veel ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen komen door de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Een golf aan faillissementen blijft vooralsnog uit, maar … Lees meer

Verstand van werkgeverszaken N°8 – deel II

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: beperkte houdbaarheidsdatum? In deel I kwam de houdbaarheidsdatum van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan bod. In deel II komt aan bod in welke vorm een concurrentiebeding opnieuw en rechtsgeldig … Lees meer