rijppaert peeters logo

Arbitragewet herzien per 1 januari 2015

In plaats van de gang naar de rechter, kunnen partijen afspreken dat zij geschillen zullen onderwerpen aan arbitrage. Partijen kunnen dan in vergaande mate zelf bepalen wie over hun geschil zal oordelen en op welke wijze. De huidige arbitragewet dateert … Lees meer

1 januari 2015: Wet hervorming kindregelingen

Op 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Vanaf die datum zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen.  Door Lydie van Ierssel Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het … Lees meer

Uitbreiding vergunningsvrij bouwen

Per 1 november a.s. wijzigt het Besluit omgevingsrecht. Als gevolg hiervan wordt de categorie vergunningsvrije bouwwerken aanzienlijk uitgebreid. Door Jasper de Roo Vanaf 1 november a.s. wordt het eenvoudiger om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken te plaatsen … Lees meer

Sluiting panden op grond van Gemeentewet

Op 19 augustus 2014 is in BN/De Stem een artikel verschenen over de tijdelijke sluiting van twee bedrijfspanden wegens daar aangetroffen drugs. Door Floris Wubbena Eén en ander is voor de burgemeester reden geweest om de sluiting van beide panden … Lees meer