rijppaert peeters logo

Mededelingsplicht in het verzekeringsrecht

Vrijdag 22 september jl. heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen in het kader van het kenbaarheidsvereiste en de mededelingsplicht in het verzekeringsrecht. In de betreffende zaak was met Reaal een levens- of overlijdensrisicoverzekering afgesloten met als ingangsdatum 1 … Lees meer

Komkommertijd? Vernieuwde Arbowet!

De formatiegesprekken liggen stil, de arbeidswetgeving niet. Ondanks het feit dat diverse wetsvoorstellen controversieel zijn verklaard, zijn er toch een aantal zaken waar u tijdens de zomerperiode uw aandacht op kunt richten. Zo is 1 juli 2017 de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, … Lees meer

De aanbiedingsplicht in de statuten van een BV

Bij de oprichting van een besloten vennootschap kan er een blokkeringsregeling worden opgenomen in de statuten. Hoewel het opnemen van een blokkeringsregeling sinds de invoering van het nieuwe BV-recht niet meer verplicht is, wordt in de meeste gevallen nog een … Lees meer

Ladder voor duurzame verstedelijking

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor … Lees meer