rijppaert peeters logo

Rustieke boerderij te koop!

Heeft u wel eens gedacht over het kopen van een boerderij? Weet dan waar u aan begint! Zeker als het een oudere boerderij betreft, kunt u van alles tegenkomen. En dan?  Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een … Lees meer

Let op de bestemming van het gehuurde!

Met regelmaat krijgen wij hier op kantoor huurovereenkomsten onder ogen waarin eigenlijk niet is nagedacht over de vraag waarvoor het huurobject nu precies mag worden gebruikt. Vaak zijn algemene termen opgenomen zoals dat het gehuurde mag worden gebruikt als kantoorruimte, winkelruimte, … Lees meer

Belangrijke ontwikkelingen in het huurrecht

Wet Doorstroming Huurmarkt De afgelopen periode hebben zich in het huurrecht enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Een eerste belangrijke ontwikkeling ziet op het feit dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel “Doorstroming Huurmarkt”. Dit wetsvoorstel beoogt de flexibiliteit op de huurmarkt te … Lees meer