rijppaert peeters logo

De VAR verdwijnt

De Eerste Kamer heeft 2 februari 2016 gestemd voor de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, met een overgangsfase van één jaar. Wat is een VAR? Met een VAR kunnen zzp’ers aantonen dat zij op papier … Lees meer

Het mes in partneralimentatie! Wanneer dan?

De aanstaande wijzigingen in het huidige stelsel van partneralimentatie houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De politiek worstelt al jaren met de veranderingen in de maatschappij en de gewijzigde opvattingen op dit vlak. Het traditionele plaatje dat de man … Lees meer

Privacy regelgeving in opkomst!

In de voorbije jaren leidde de Wet bescherming persoonsgegevens een relatief rustig bestaan. Voor veel ondernemingen werd niet of nauwelijks nagedacht over de vraag wat nu precies persoonsgegevens zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan. Op zich niet verwonderlijk als … Lees meer

Indexering partner- en kinderalimentatie 2016

Door Patricia Grosfeld Indexering 2016 De door de rechtbank of door partijen in overleg vastgestelde partner- en kinderalimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. De indexering voor 2016 is inmiddels bekend en bedraagt … Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 juli 2015 zijn enkele onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De overige onderdelen van de wet treden per 1 januari 2016 in werking (zoals de verplichte girale betaling van het minimumloon en het zorgen … Lees meer

De hoofdlijnen van de transitievergoeding

Met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule verleden tijd. De werkgever is bij ontslag nu een zogeheten transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Wij zetten de hoofdlijnen … Lees meer