rijppaert peeters logo

Verstand van werkgeverszaken Nº4

De arbeidsovereenkomst verlengd en toch een aanzegboete verschuldigd?! De werkgever moet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden uiterlijk één maand voor het einde van rechtswege aan de werknemer schriftelijk mededelen dat hij de overeenkomst niet … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº5

Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden ? Tekst van de wet Ontbinding van de huurovereenkomst mag niet worden verward met een opzegging van de huurovereenkomst. Uit de letterlijke tekst van de wet (artikel 6:265 BW) vloeit voort dat ‘iedere tekortkoming … Lees meer

ALS MIJN DOCHTER 12 IS MAG ZE ZELF KIEZEN

Minderjarige kinderen en echtscheiding Deze veelgehoorde uitspraak is een misverstand, maar wel een hardnekkige. Veel ouders die gescheiden zijn of in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, zijn er van overtuigd dat kinderen zelf mogen bepalen bij wie ze gaan wonen zodra … Lees meer