Betaaltermijn langer dan 60 dagen vanaf 1 juli 2017 niet meer toegestaan

Joris Roks

Goed nieuws voor ZZP’ers en het MKB: vanaf 1 juli 2017 mogen grote ondernemingen ten opzichte van hen geen langere betaaltermijnen dan 60 dagen meer hanteren.

Europese richtlijn

In onze nieuwsbrief ondernemingsrecht van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over (de implementatie van) de Europese Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. En meer in het bijzonder over de in het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen maximale betaaltermijn van 60 dagen voor handelsovereenkomsten tussen ondernemingen. Wij schreven toen dat slechts in bepaalde gevallen een langere betaaltermijn kan worden afgesproken.

Praktijk

In de praktijk komt het toch regelmatig voor dat grote ondernemingen jegens zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) of kleine of middelgrote ondernemingen (het MKB) langere betaaltermijnen van 90 dagen of soms zelfs 120 dagen en langer hanteren.

Wetswijziging

Om te voorkomen dat grote ondernemingen, die goederen of diensten afnemen van ZZP’ers of het MKB, met gebruikmaking van hun machtspositie onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen, treedt per 1 juli 2017 de ‘wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen’ in werking.

Op grond hiervan wordt bij het betreffende artikel van het Burgerlijk Wetboek een nieuw lid ingevoegd. Dit bepaalt dat grote ondernemingen met ZZP’ers of het MKB geen betaaltermijn van meer dan 60 dagen kunnen overeenkomen.

Gevolgen hanteren langere betaaltermijn

Als er tóch een langere betaaltermijn wordt overeengekomen, dan is die afspraak ongeldig (‘nietig’) en geldt automatisch (‘van rechtswege’) de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen betaaltermijn van 30 dagen.

De betreffende ZZP’er of MKB-onderneming kan na het verstrijken van die betaaltermijn van 30 dagen aanspraak maken op de wettelijke handelsrente. Maar hierover zal een grote onderneming zich waarschijnlijk niet gauw druk maken.

Een mogelijk wél belangrijk effect is dat de grote onderneming in strijd met de wet handelt. En dat mogen grote ondernemingen niet vanwege compliance regels en/of beleid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bovendien kan dit slechte publiciteit genereren.

Overgangsrecht

De nieuwe wet geldt voor alle nieuwe overeenkomsten ná 1 juli 2017. Voor al bestaande overeenkomsten wordt deze één jaar later (vanaf 1 juli 2018) van toepassing.

Tip

• Voor grote ondernemingen: pas de betaaltermijn in uw overeenkomsten met ZZP’ers en MKB-ondernemingen zonodig aan.

• Voor ZZP’ers/MKB-ondernemingen: u kunt zich jegens grote ondernemingen beroepen op een maximale betaaltermijn van 60 dagen.

Heeft u vragen op het gebied van incasso en/of procesrecht? Ons Legal Team is u graag van dienst.

Reageren is niet mogelijk.