Bespaar tienduizenden euro’s op de transitievergoeding!

Vandaag de aftrap van Dossier Wab! Met de eerste tip kunt u in sommige gevallen meteen fors besparen op de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding gaat door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) namelijk op de schop. Daarnaast vervalt per 1 januari 2020 de gunstigere regeling voor vijftigplussers. Door deze wijzigingen kan het als werkgever flink lonen om tot 1 januari 2020 te wachten met het starten van een ontslagprocedure.

Per 1 januari 2020 wordt de opbouw van de transitievergoeding ingrijpend veranderd. Enerzijds heeft de werknemer vanaf dag één van zijn dienstverband recht op een transitievergoeding. Nu is dit pas na twee jaar. Dat is ongunstig voor u als werkgever.

Daarnaast wordt de opbouw niet langer afgerond op halve dienstjaren, maar vindt de berekening plaats aan de hand van de feitelijke arbeidsduur. Door deze nieuwe regels heeft de werknemer dus zelfs recht op een transitievergoeding bij een ontslag in de proeftijd. Het doel van de maatregelen is met name om de verschillen in kosten tussen korte en lange dienstverbanden weg te nemen.

Anderzijds is er ook goed nieuws voor u als werkgever. De hoogte van de transitievergoedingen wordt namelijk lager. De opbouw van de transitievergoeding wordt  voor iedere werknemer gelijk: een kwart maandsalaris per dienstjaar. Op dit moment heeft een werknemer die langer dan tien jaar in dienst is recht op een hoger opbouw, namelijk een half maandsalaris per dienstjaar. Dat is straks niet meer het geval. Daar komt bij dat een oudere werknemer op dit moment nog profiteert van de overgangsregeling. Die komt binnenkort te eindigen.  De nieuwe regels kan een werkgever flink financieel voordeel opleveren.

Wat betekent dit nu in de praktijk? Stel nu dat een 55-jarige werknemer die al dertig jaar in dienst is bij een werkgever met meer dan 25 werknemers en die voor ontslag in aanmerking komt. We gaan er van uit dat hij € 5.000,00 bruto verdient.  Zoals blijkt uit onderstaande berekening kan een werkgever tienduizenden euro’s besparen door tot 1 januari 2020 te wachten met het starten van de ontslagprocedure.

Berekening huidige  transitievergoeding

Eerste tien jaar:           1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3,33 maandsalarissen

Na tien jaar:                ¼ maandsalaris   x 30 halve dienstjaren = 7,5 maandsalarissen

Oudere werknemer:   ½ maandsalaris   x 10 halve dienstjaren = 5    maandsalarissen

Op dit moment heeft de werknemer recht op 15,83 maandsalarissen, oftewel € 79.165,00 bruto.

Berekening nieuwe transitievergoeding

Dertig jaar:                 1/6 maandsalaris x 60 halve dienstjaren = 10 maandsalarissen

Onder het nieuwe recht heeft de werknemer recht op 10 maandsalarissen, oftewel € 50.000,00 bruto.

Dit is een verschil van maar liefst € 29.165,00 bruto!

De regeling op het gebied van de transitievergoeding krijgt onmiddellijke werking. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding in werking treedt. Ontslagprocedures die voor 1 januari 2020 zijn gestart bij het UWV of kantonrechter worden beoordeeld aan de hand van het huidige recht. Bij werknemers met lange dienstverbanden kan het dus zeker lonen om tot 1 januari 2020 te wachten met het starten van de ontslagprocedure. In het genoemde voorbeeld kan de berekening van de hoogte van de transitievergoeding onredelijk uitpakken voor de werknemer. Het is daarom niet geheel uit te sluiten dat rechters in sommige gevallen tóch zullen afwijken van de letter van de wet.

Heeft u vragen over de hoogte van de transitievergoeding? Of de eventuele beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Onze arbeidsrechtspecialisten voorzien u graag van strategisch advies!

Volg ons op LinkedIn en ontvang nog meer praktische tips!

Reageren is niet mogelijk.