Beroep op overmacht door Connexxion slaagt

Wanneer een motorrijtuig betrokken is bij een verkeersongeval en er schade wordt toebracht aan een niet-motorrijtuig (zoals een voetganger of fietser), is de eigenaar van het motorrijtuig op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet in beginsel verplicht om deze schade te vergoeden. Dit is anders indien sprake is van overmacht aan de zijde van de bestuurder. Dit houdt (kort gezegd) in dat de bestuurder ten aanzien van zijn rijgedrag geen enkel verwijt gemaakt kan worden. In de praktijk slaagt een beroep op overmacht maar zelden. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag van 10 januari 2019 laat evenwel zien dat een beroep op overmacht niet kansloos is.
 
In vorenbedoelde zaak is een voetganger aangereden door een bus van Connexxion. De voetganger liep in de richting van de bushalte. De bus reed in dezelfde richting. Vlak voordat de voetganger de bushalte bereikte, is zij zonder om te kijken de bus-/trambaan opgerend. De buschauffeur heeft in reactie hierop hard geremd en nog iets uitgeweken naar links. Dit mocht echter niet baten. De buschauffeur kon de voetganger helaas niet meer ontwijken en heeft de voetganger aangereden. De voetganger heeft door de aanrijding ernstig letsel opgelopen. Ten gevolge hiervan lijdt de voetganger schade, waarvoor zij Connexxion aansprakelijk heeft gesteld.
 
Connexxion stelt dat zij niet aansprakelijk is voor de schade, omdat er sprake is geweest van overmacht aan de zijde van de buschauffeur.
 
Zoals gezegd slaagt een beroep op overmacht alleen indien de buschauffeur geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij geldt dat hij ook rekening moet houden met eventuele fouten van andere weggebruikers, waaronder de voetganger zelf. De bestuurder van een motorvoertuig moet bij het bepalen van het rijgedrag rekening houden met het feit dat niet iedere weggebruiker zich altijd aan de regels houdt. Verkeersfouten van de voetganger zijn daarom alleen van belang wanneer die fouten voor de buschauffeur zó onwaarschijnlijk waren dat hij daarmee geen rekening hoefde te houden. Connexxion heeft het vorenstaande aannemelijk moeten maken en volgens de rechter is zij daarin geslaagd.
 
De rechter legt aan haar oordeel ten grondslag dat de buschauffeur met een gepaste snelheid reed. Daarnaast liep de voetganger al een tijdje mee in de richting van de bus en liep zij in een rechte lijn op de bushalte af. Om die reden bestond er voor de buschauffeur geen aanleiding te vermoeden dat de voetganger plotseling, op het moment waarop hij vlak achter haar was, zonder om te kijken de busbaan op zou rennen. Ook de handelwijze van de buschauffeur in reactie op de plotselinge, onverwachte manoeuvre van de voetganger was passend. De rechter ziet niet hoe de buschauffeur anders of meer had moeten doen om het ongeval te voorkomen.
 
Ondanks dat overmacht zelden wordt aangenomen, is Connexxion er dus in geslaagd om overmacht aan de kant van de buschauffeur aan te tonen. Hoe ingrijpend de gevolgen van het ongeval voor de voetganger ook moge zijn, zij kan haar schade niet op Connexxion verhalen.
 
Buro Letselschade is een label van Rijppaert & Peeters Advocaten B.V.
 
Reageren is niet mogelijk.