rijppaert peeters logo

Verstand van verhuurderszaken Nº9

Uw huurder geniet ontruimingsbescherming! Stel u bent verhuurder van bijvoorbeeld een kantoor, reisbureau, bankfiliaal, een non-profit instelling of een speelautomatenhal. Dan bent u verhuurder van zogeheten ‘overige bedrijfsruimte’. Anders dan voor huurders van bedrijfsruimte het geval is, geldt voor huurders … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº8

Opzegging huurovereenkomst: niet mondeling maar schriftelijk! Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zeer recent een uitspraak gedaan over een – door een huurder – mondeling opgezegde huurovereenkomst. Schriftelijk opzeggen In veel huurovereenkomsten is opgenomen dat opzegging van een huurovereenkomst per deurwaardersexploot of … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº7

Nieuw ROZ-model Bankgarantie Regelmatig wordt in huurovereenkomsten voorzien in een door de huurder te stellen bankgarantie, waarvoor een model van de Raad voor de Onroerende Zaken wordt gebruikt. Inhoud bankgarantie Bij het ondertekenen van een huurovereenkomst, wordt er vaak van … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº6

Wat te doen bij een huurachterstand? In de wet staat dat de huurder verplicht is de tegenprestatie (de huurpenningen) op de overeengekomen wijze en tijdstip te voldoen. In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurpenningen vóór de eerste dag … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº5

Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden ? Tekst van de wet Ontbinding van de huurovereenkomst mag niet worden verward met een opzegging van de huurovereenkomst. Uit de letterlijke tekst van de wet (artikel 6:265 BW) vloeit voort dat ‘iedere tekortkoming … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº4

Twee belangrijke redenen waarom een proces-verbaal van oplevering onmisbaar is Wanneer een huurovereenkomst wordt gesloten is de verhuurder verplicht de zaak ter beschikking te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. In de wet … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº3

Kantoorruimte en geen Energielabel C: pand op slot?! Op donderdag 22 maart 2018 hield ik voor onder meer eigenaren van commercieel vastgoed een presentatie tijdens de tweede editie van de kennissessie Duurzaam Vastgoed. Deze kennissessie werd georganiseerd door VECOO en … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº2

Het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte: hoe doet u dat? Niet direct voor altijd gebonden zijn aan één specifieke huurder is wel zo prettig. Uiteraard niet als u te maken hebt met een voorbeeldige huurder. Wij zien echter … Lees meer