rijppaert peeters logo

Verstand van verhuurderszaken Nº13

Kan een samenwoner de huur, in het geval van overlijden van de huurder, voortzetten? Samenwonen Naast het wettelijke medehuurderschap (denk aan de echtgenoot of een geregistreerd partner), bestaat het contractuele medehuurderschap. Je wordt dan door een expliciete overeenkomst partij bij … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº12

Denkt u na over het verhuren van een woning, het al dan niet toestaan van onderhuur of denkt u dat sprake is van een onderhuursituatie? Houd dan rekening met het volgende. De wet biedt bescherming Een onderhuurovereenkomst is een volwaardige … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº11

Nieuw jaar, nieuwe huurovereenkomst? Wellicht is uw goede voornemen dit jaar om al het contractenwerk (nog beter) op orde te krijgen. Denkt u daarbij ook aan uw (model) huurovereenkomsten?   Wijzigingen op lopende huurovereenkomsten Bij lopende huurovereenkomsten voor woonruimte, winkelruimte of … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº9

Uw huurder geniet ontruimingsbescherming! Stel u bent verhuurder van bijvoorbeeld een kantoor, reisbureau, bankfiliaal, een non-profit instelling of een speelautomatenhal. Dan bent u verhuurder van zogeheten ‘overige bedrijfsruimte’. Anders dan voor huurders van bedrijfsruimte het geval is, geldt voor huurders … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº8

Opzegging huurovereenkomst: niet mondeling maar schriftelijk! Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zeer recent een uitspraak gedaan over een – door een huurder – mondeling opgezegde huurovereenkomst. Schriftelijk opzeggen In veel huurovereenkomsten is opgenomen dat opzegging van een huurovereenkomst per deurwaardersexploot of … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº7

Nieuw ROZ-model Bankgarantie Regelmatig wordt in huurovereenkomsten voorzien in een door de huurder te stellen bankgarantie, waarvoor een model van de Raad voor de Onroerende Zaken wordt gebruikt. Inhoud bankgarantie Bij het ondertekenen van een huurovereenkomst, wordt er vaak van … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº6

Wat te doen bij een huurachterstand? In de wet staat dat de huurder verplicht is de tegenprestatie (de huurpenningen) op de overeengekomen wijze en tijdstip te voldoen. In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurpenningen vóór de eerste dag … Lees meer

Verstand van verhuurderszaken Nº5

Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden ? Tekst van de wet Ontbinding van de huurovereenkomst mag niet worden verward met een opzegging van de huurovereenkomst. Uit de letterlijke tekst van de wet (artikel 6:265 BW) vloeit voort dat ‘iedere tekortkoming … Lees meer