rijppaert peeters logo

Wanneer hebt u recht op een vergoeding van affectieschade?

Een ernstig ongeval, een geweldsmisdrijf of bijvoorbeeld een medische fout brengt vanzelfsprekend groot verdriet en leed met zich mee voor het slachtoffer. Het slachtoffer kan van de aansprakelijke partij een vergoeding voor deze zogenoemde immateriële schade vorderen. Evenwel hebben dergelijke … Lees meer

Inzage medisch dossier gedurende de coronacrisis

Door de grote drukte van de coronacrisis komt het veelvuldig voor dat patiënten naar een andere huisarts moeten dan hun gebruikelijke huisarts. Deze artsen mogen niet altijd het medisch dossier inzien van de patiënt. Hiervoor moet de patiënt namelijk vooraf … Lees meer

Verbod op zwijgcontracten

Er dient definitief een einde te komen aan zwijgcontracten in de zorg, aldus minister Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn). Een wetsvoorstel hierover is 11 maart 2020 in consultatie gegaan. Een zwijgcontract is een overeenkomst die gesloten … Lees meer

Bescherming privacy van het slachtoffer

Hoewel de privacy van het slachtoffer de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen, wordt deze privacy volgens Slachtofferhulp Nederland in de praktijk toch vaak onvoldoende beschermd. Volgens Slachtofferhulp Nederland moet hier verandering in komen. Dinsdag 18 februari jl. heeft zij … Lees meer

Indexering Richtlijnen 2020

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Voor de berekening van deze schade wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen … Lees meer