rijppaert peeters logo

Corona en een beroep op onvoorziene omstandigheden

Als gevolg van de coronacrisis kunnen bouwprojecten vertraging oplopen en meerkosten ontstaan. In deze blog wordt stilgestaan bij de wettelijke- en contractuele mogelijkheden bij onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden. In veel aannemingsovereenkomsten is een zogeheten ‘prijsvastbeding’ is opgenomen. Dat houdt in … Lees meer

Bouwprojecten en het coronavirus

Nederland is op dit moment in de ban van de corona-epidemie. De overheid heeft werknemers geadviseerd, waar mogelijk, zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Er wordt zelfs gesproken over een lockdown. De gevolgen hiervan kunnen voor aannemers en opdrachtgevers … Lees meer

Verstand van bouwrechtzaken Nº13 | Kwalitatief recht

Aan een goed, zoals een woning, kunnen rechten verbonden worden die bij overdracht van dat goed mee overgaan. Die rechten kunnen in sommige gevallen vastgelegd worden als een erfdienstbaarheid, maar niet altijd. Voor een erfdienstbaarheid heb je namelijk twee percelen … Lees meer