rijppaert peeters logo

Nieuw spoedwetsvoorstel voor tijdelijke huurcontracten

De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 6 april 2020 het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van de wet is dat gedurende de coronacrisis tijdelijke huurcontracten voor woonruimte voor een tijdelijke periode … Lees meer

Let op de bestemming van het gehuurde!

Met regelmaat krijgen wij hier op kantoor huurovereenkomsten onder ogen waarin eigenlijk niet is nagedacht over de vraag waarvoor het huurobject nu precies mag worden gebruikt. Vaak zijn algemene termen opgenomen zoals dat het gehuurde mag worden gebruikt als kantoorruimte, winkelruimte, … Lees meer

Tijdelijke huurcontracten straks eenvoudiger?!

Begin februari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Op het laatste moment is aan dit wetsvoorstel nog toegevoegd dat voortaan voor een periode van twee jaar zelfstandige woonruimte kan worden verhuurd zonder dat de huurder aanspraak … Lees meer

Privacy regelgeving in opkomst!

In de voorbije jaren leidde de Wet bescherming persoonsgegevens een relatief rustig bestaan. Voor veel ondernemingen werd niet of nauwelijks nagedacht over de vraag wat nu precies persoonsgegevens zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan. Op zich niet verwonderlijk als … Lees meer