Verstand van werkgeverszaken Nยฐ15 โ€“ deel II โ€“ Slapende dienstverbanden: Ook diepslapers voor compensatie in aanmerking?๏ปฟ

18 januari, 2022
Vince Vos

In de vorige blog is aangegeven dat de compensatieregeling voor de transitievergoeding een leemte bevat(te) ten aanzien van de vraag of ook de zogeheten diepslapers voor compensatie in aanmerking komen. Het betreft hier langdurig zieke werknemers waarvan het einde van de twee jaar bij ziekte nog voor 1 juli 2015 is geëindigd, dus nog voor de inwerkingtreding van de WWZ. 

Inmiddels is in de rechtspraak hierover het een en ander steeds duidelijker aan het worden. Diverse (lagere) bestuursrechters van verschillende rechtbanken hebben zich hierover uitgelaten. Zo ook recent de rechtbank in ons arrondissement, de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda. 

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda

In deze recente zaak had het UWV het standpunt ingenomen dat de transitievergoeding op nihil behoorde te worden vastgesteld. De rechtbank ging hier niet in mee, en vond dat ook in het geval van de zogeheten diepslapers (einde wachttijd voor 1 juli 2015) er een compensatie van een uitbetaalde transitievergoeding moest plaatsvinden. Het enkele feit dat er voor de datum van 1 juli 2015 nog geen transitievergoeding bestond (het fenomeen transitievergoeding is pas bij de inwerkingtreding van de WWZ ingevoerd), maakt nog niet dat er geen compensatie hoeft te worden gegeven. De achterliggende gedachte is juist geweest van de wetgever bij het in het leven roepen van de compensatieregeling dat er een definitief einde wordt gemaakt aan slapende dienstverbanden, dus ook van dienstverbanden die al wat langer ‘’slapend’’ zijn.

Oordeel hoogste bestuursrechter?

De vraag is of de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter eenzelfde beslissing zal geven. Er zijn namelijk ook uitspraken waaruit volgt dat het UWV op juiste gronden de compensatie voor ‘diepslapers’ op nihil heeft vastgesteld. Inmiddels zijn deze uitspraken wel, en dat is positief voor werkgevers, in de minderheid.

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u uiteraard met ons kantoor contact opnemen. 

Arbeidsrecht
Vince Vos