Ex geeft geen toestemming voor mijn buitenlandse vakantie met de kinderen. Wat nu?

27 mei, 2022
Patricia Grosfeld

Ieder jaar als de zomervakantie nadert ontstaan er regelmatig geschillen tussen gescheiden ouders als één van hen met de kinderen naar het buitenland op vakantie wil gaan.

U wilt een vakantie boeken of heeft deze misschien al geboekt, maar uw ex geeft geen toestemming. In beginsel kunt u dan ook niet weg. Dat heeft alles te maken met wie het gezag heeft over het kind.

Ouderschapsplan

Na een scheiding moeten de ouders afspraken maken over de kinderen. Onder andere over wanneer zij bij welke ouder verblijven. Dit wordt een zorgregeling genoemd en is vaak opgenomen in een ouderschapsplan. Onderdeel van die zorgregeling zijn ook de afspraken over de verdeling van de vakanties en feestdagen.

Wie heeft ouderlijk gezag?

Als ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten en hun kind is tijdens het huwelijk geboren dan hebben de ouders automatisch gezamenlijk gezag. Ook nadat zij zijn gescheiden of uit elkaar zijn.

Als de ouders ongehuwd zijn of zonder partnerschapsregistratie dan heeft alleen de moeder het gezag over het kind, tenzij de vader het kind heeft erkend en met toestemming van de moeder ook gezag heeft gekregen. In dat geval hebben beide ouders ook gezamenlijk gezag.

Wanneer is toestemming nodig?

Voor het reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland en het aanvragen van een reisdocument voor minderjarige kinderen moeten in beginsel beide ouders een toestemmingsformulier ondertekend hebben. Overigens kunnen kinderen vanaf 12 jaar wel zelf, dus zonder toestemming van de ouders, een identiteitskaart aanvragen.

Toestemming van de andere ouder is nodig indien een ouder met gezamenlijk gezag alleen met de kinderen naar het buitenland reist.
De ouder zonder gezag heeft uiteraard ook toestemming nodig van de ouder die het eenhoofdig gezag heeft.
De ouder die met het eenhoofdig gezag is belast hoeft vanzelfsprekend geen toestemming te vragen aan de andere ouder voor een buitenlandse vakantie.
Voor een vakantie binnen Nederland is geen toestemming van de andere ouder nodig, alhoewel het natuurlijk wel belangrijk is om ook dan goede afspraken met elkaar te maken.

Toestemmingsformulier

Om aan te tonen dat de andere ouder daadwerkelijk toestemming heeft gegeven om met de kinderen op reis te gaan kan het formulier ‘Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ worden gedownload op de website ‘Rijksoverheid.nl’.

Daarnaast wordt geadviseerd om de navolgende documenten mee te nemen:

  • een uittreksel uit het gezagsregister en/of een uitspraak van de rechter over het gezag en de zorgregeling;
  • een geboorteakte en/of een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind;
  • een kopie van het ouderschapsplan.

Vervangende toestemming

Als u met de kinderen naar het buitenland wilt is het verstandig om dit tijdig met uw ex te bespreken. Lukt het niet om hier met elkaar afspraken over te maken en uw ex weigert de verlangde toestemming te geven dan kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd. Voor deze procedure, die enige tijd in beslag neemt, moet een advocaat worden ingeschakeld.

Bij de beoordeling van de zaak zal de rechter alle omstandigheden van het geval afwegen.

In beginsel hebben ouders er recht op om met hun kinderen op vakantie te gaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarbij het gerechtvaardigd is om geen vervangende toestemming te geven, bijvoorbeeld als er een negatief reisadvies geldt voor het land van bestemming en dit land dus mogelijk een veiligheidsrisico vormt voor de kinderen.

Ook als er gegronde vrees bestaat dat de ouder niet terug zal keren naar Nederland met de kinderen zal geen vervangende toestemming worden verleend. Gekeken zal dan worden naar de mate waarin deze ouder vaste banden heeft met Nederland. Heeft hij of zij bijvoorbeeld een vaste baan, een huis en familie in Nederland dan is de kans dat deze ouder niet naar Nederland terug zal keren namelijk veel kleiner.

Wanneer de rechter van oordeel is dat er geen gevaar is voor ontvoering van de kinderen en het land van bestemming geen veiligheidsrisico vormt zal doorgaans vervangende toestemming gegeven worden. Deze uitspraak van de rechter moet u dan uiteraard ook meenemen.

Krijgt u geen toestemming voor de geplande vakantie in het buitenland of voor het aanvragen van een reisdocument? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Wij staan u graag te woord.

personen- en familierecht
Patricia Grosfeld