Verstand van werkgeverszaken N°12 – deel II – Mondkapjesplicht

27 januari, 2021
Vince Vos

Vervolg: Kan een werkgever een vaccinatieplicht en/of mondkapjesplicht invoeren op de werkvloer?

In mijn vorige blog is duidelijk geworden dat een werkgever niet zonder meer een vaccinatieplicht kan invoeren voor al haar personeel. Een belangrijke uitzondering is mogelijk weggelegd voor beroepen waarbij het personeel werkzaam is in de medische sector en daarbij in aanraking komt met kwetsbare ouderen en/of mensen met onderliggende medische aandoeningen.

In deze blog staat een andere mogelijk door de werkgever in de bedrijfsvoering in te voeren (tijdelijke) verplichting centraal in relatie tot de huidige Covid 19-crisis, namelijk de zogeheten mondkapjesplicht.

Mondkapjesplicht

Onder omstandigheden kan het van een werknemer worden verlangd om medewerking te verlenen aan de verplichting om op de werkvloer een mondkapje te dragen. Dit valt in beginsel onder het zogeheten instructierecht van de werkgever. Hierbij dient onder meer een onderscheid te worden gemaakt tussen publieke ruimtes (waarbij reeds de verplichting tot het dragen van een mondkapje van toepassing is) en niet-publieke ruimtes. Ook voor het werken in niet-publieke ruimtes kan het van de werknemer worden verlangd om op de werkvloer een mondkapje te dragen, dit bijvoorbeeld indien het niet altijd mogelijk is om voldoende afstand tot andere personen te houden. In dit verband kan op grond van het goed werkgeverschap ook worden gevergd dat er ook andere (minder ingrijpende) oplossingen worden aangeboden, zoals zichtbaar op de vloer aangeduide pijlen en/of aanpassing van werkplekken waarbij meer afstand wordt gehouden.

Uitspraak uit de praktijk

Zeer recent is er nog een uitspraak geweest van een kantonrechter in kort geding uit Utrecht, waarin een chauffeur van een bakkersbedrijf hardnekkig weigerde om een mondkapje te dragen, waarna de werkgever het loon had stopgezet. De kantonrechter kwam tot het weloverwogen oordeel dat de mondkapjesplicht niet in strijd was met de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Het belang van werkgever, te weten het zorgen voor een veilige werkomgeving, woog in dit geval zwaarder.

Belangrijk aspect in deze uitspraak was overigens nog dat de desbetreffende chauffeur ongeveer 80% van zijn werktijd onderweg was, en de mondkapjesplicht slechts verplicht werd gedurende de tijd dat de chauffeur in contact kwam met anderen (slechts 20% van de arbeidstijd).

Voor het geval u als werkgever of als werknemer te maken krijgt met soortgelijke corona-vraagstukken, dan kunt u dat onze vakgroep arbeidsrecht laten weten.

Arbeidsrecht