Mijn kind is erfgenaam in een nalatenschap, wat nu?

31 januari, 2023
Zuzanna Visvalingam

Eerder is een blog gepubliceerd over wat te doen met een nalatenschap. Een meerderjarige erfgenaam heeft drie keuzen ten aanzien van een nalatenschap, namelijk 1) zuiver aanvaarden, 2) beneficiair aanvaarden of 3) verwerpen. Maar hoe zit dat in geval van een minderjarige erfgenaam? Heeft een minderjarige erfgenaam dezelfde mogelijkheden ten aanzien van een nalatenschap als een meerderjarige? Wij kunnen alvast verklappen dat er een groot verschil is tussen minderjarige en meerderjarige erfgenamen. In deze blog leggen wij u graag uit hoe het zit ten aanzien van minderjarige erfgenamen.

Rechtspositie minderjarigen

Volgens de wet zijn minderjarigen handelingsonbekwaam. Dit betekent dat minderjarigen toestemming nodig hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) om bepaalde (rechts)handelingen te kunnen verrichten. Vaak zijn dit de ouders met gezag of een voogd. Minderjarigen hebben bijvoorbeeld toestemming nodig voor het sluiten van een telefoonabonnement of het laten opstellen van een testament. Ook hebben minderjarigen in beginsel toestemming nodig voor het maken van een keuze ten aanzien van een nalatenschap.

Kan een minderjarige een nalatenschap aanvaarden?

Zoals eerder aangegeven kunnen meerderjarige erfgenamen een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. Voor minderjarige erfgenamen is dit anders. Minderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap namelijk niet zuiver, maar slechts beneficiair aanvaarden.

Kan een minderjarige een nalatenschap verwerpen?

Ja, een minderjarige erfgenaam kan met toestemming van de kantonrechter een nalatenschap verwerpen.

De wettelijk vertegenwoordiger(s) dienen daarvoor, bij voorkeur uiterlijk binnen twee maanden, een verzoek in te dienen bij de kantonrechter om de nalatenschap te verwerpen. Indien de kantonrechter geen toestemming verleent, dan kan de nalatenschap niet namens de minderjarige erfgenaam worden verworpen. Verleent de kantonrechter toestemming, dan dient vervolgens namens de minderjarige een verklaring te worden afgelegd inhoudende dat de nalatenschap wordt verworpen. Het afleggen van deze verklaring dient uiterlijk binnen drie maanden te worden gedaan. De termijn begint te lopen vanaf het tijdstip waarop (een deel van) de nalatenschap de minderjarige erfgenaam toekomt.

Wat als de keuze niet of niet tijdig wordt gemaakt?

Wordt er binnen een termijn van drie maanden geen keuze gemaakt namens de minderjarige erfgenaam of wordt de keuze niet tijdig gemaakt, dan heeft de minderjarige erfgenaam de nalatenschap van rechtswege beneficiair aanvaard.

Let op!

Net als voor meerjarige erfgenamen geldt ook voor minderjarige erfgenamen dat een eenmaal gemaakte keuze in beginsel niet kan worden teruggedraaid.

Vragen?

Hebt u vragen over een minderjarige erfgenaam of een nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of wilt u sparren over een erfenis met een van onze erfrechtspecialisten? Maak dan een afspraak en kom langs op één van onze locaties in Oosterhout of Breda.

Gratis spreekuur erfrecht

Daarnaast hebben wij iedere eerste woensdag van de maand hebben een gratis spreekuur erfrecht op De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda). Meld u zich aan? Dan ontvangen wij u graag op het spreekuur.

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam