Carnaval en letselschade

21 februari, 2023
Mark van Raak

Na een avond carnaval te hebben gevierd - waarbij hij ook meerdere alcoholische dranken heeft genuttigd - stapt een jongeman op zijn fiets. Onderweg naar huis moet deze jongen uitwijken voor een tegemoetkomende bus. De jongen stuurt te enthousiast naar rechts, waarna hij plots in een richel tussen de weg en de bermverharding belandt. Hierdoor valt deze jongeman, met ernstig letsel tot gevolg. Kan deze jongen zijn schade verhalen op een ander?

Aansprakelijkheid

Dat de fietser de richel in reed en daardoor ten val kwam, kan de buschauffeur vermoedelijk niet worden verweten. De buschauffeur is, net als de eigenaar van de bus, in beginsel dan ook niet aansprakelijk.

Wel kan het slachtoffer zijn schade mogelijk verhalen op de gemeente. De gemeente dient er namelijk voor te zorgen dat de veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht door de toestand van een weg. En daar gaat het met regelmaat mis, ook in gevallen waarin fietsers in een richel zijn beland. Zo heeft de rechtbank geoordeeld dat een richel van drie á vijf centimeter de overgang van het wegdek naar de bermverharding dusdanig kan bemoeilijken, dat in bepaalde gevallen gesproken kan worden van een gebrekkige weg. Is een weg gebrekkig en valt daardoor iemand, dan is de gemeente aansprakelijk.

Het slachtoffer heeft mogelijk dus wel kansen ten opzichte van de gemeente.

Eigen schuld

Staat de aansprakelijkheid vast, maar stelt de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) dat het slachtoffer eigen schuld heeft aan het ongeval, dan dient de aansprakelijke partij dat te bewijzen.

Komt vast te staan dat het slachtoffer met teveel alcohol op is gaan fietsen, dan zal hij er rekening mee dienen te houden dat hij een gedeelte van zijn schade zelf moet dragen, dit vanwege eigen schuld. Welk percentage hij van zijn schade zelf moet dragen, is onder andere afhankelijk van de vragen hoeveel alcohol hij op had, wat de invloed daarvan is geweest op het ontstaan van de val, of de aansprakelijke partij verzekerd is en hoe ernstig het letsel is.

Schadevergoeding

Staat de aansprakelijkheid vast, dan dient de omvang van de schadevergoeding te worden bepaald. Slachtoffers hebben niet alleen recht op een smartengeldvergoeding (immateriële schade), maar ook recht op vergoeding van hun materiële schade (zoals verlies van verdienvermogen, benodigde hulp van derden en te maken kosten).

Hoe hoog de uiteindelijke schadevergoeding zal uitvallen, is uiteraard afhankelijk van de omvang van de schadevergoedingsplicht (wordt die vergoedingsplicht verminderd vanwege eigen schuld?), van de ernst van het letsel en van de gevolgen daarvan voor het slachtoffer. Het is van belang dat zeer goed gekeken wordt naar de impact voor het slachtoffer en diens naasten, zodat op basis van maatwerk tot de juiste schadevergoeding wordt gekomen.

Europese dag van het slachtoffer

Graag attendeer ik u er nog op dat 22 februari binnen Europa geldt als “de dag van het slachtoffer”. Ieder jaar staan diverse organisaties deze dag extra stil bij slachtoffers én hun naasten. Wij doen dat uiteraard ook.

Zoals u van ons gewend bent, staan de deuren van ons kantoor op woensdag 22 februari ’23 weer de gehele dag open voor iedereen die vragen heeft op het gebied van aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, letselschade en/of overlijdensschade. Wilt u even vrijblijvend sparren, wilt u kijken wat juridisch gezien raadzaam is of wilt u weten waar u recht op hebt, dan kunt u deze dag gewoon bij ons in Oosterhout (Heuvelstraat 10) of Breda (Keizerstraat 11) binnen lopen. Deze hele dag staan onze gespecialiseerde advocaten klaar om kosteloos uw vragen te beantwoorden, waarbij het niet nodig is om vooraf een afspraak te maken.

Tot slot

Lukt het u niet om woensdag 22 februari ’23 langs te komen, maar hebt u wel vragen? Dan kunt u nog altijd vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen. Wij denken namelijk graag met u mee.

Aansprakelijk en letsel
Mark van Raak