Alles wat u moet weten over het opstellen van een boedelbeschrijving

25 augustus, 2023
Zuzanna Visvalingam

Na een overlijden moet er vaak veel worden geregeld. Denk hierbij aan het regelen van de uitvaart, het doen van de aangifte erfbelasting en het voldoen van schulden. Bent u een erfgenaam, executeur of vereffenaar? Dan kunt u worden geconfronteerd met (het opstellen van) een boedelbeschrijving. In deze blog wordt u uitgelegd wat een boedelbeschrijving is en in welke gevallen een boedelbeschrijving moet worden opgesteld.

Wat is een boedelbeschrijving? 

Een boedelbeschrijving is een document waarin alle bezittingen en schulden van de erflater op de dag van diens overlijden worden beschreven. Bent u niet met alle waardes van de bezittingen en schulden bekend? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarde van de woning, de auto, de kunstcollectie of de sieraden. Dan kan het raadzaam zijn taxaties te laten verrichten.

Vaak wordt de vraag gesteld of de gehele inboedel uiteen dient te worden gezet. Bij het opstellen van een boedelbeschrijving is het echter niet nodig om de 72-delige bestek-set gespecificeerd te vermelden. In beginsel kan worden volstaan met het vermelden de waarde van de gehele inboedel van de erflater. Betreft het een kostbare bestek-set? Dan is het raadzaam de bestek-set afzonderlijk te vermelden op in de boedelbeschrijving voorzien van een (getaxeerde) waarde.

Waarom is een boedelbeschrijving nodig?

Een boedelbeschrijving vormt de basis voor een zorgvuldige afwikkeling van een nalatenschap. Uit een volledige boedelbeschrijving kan worden opgemaakt wat de omvang van een nalatenschap is. Dit is van belang alvorens over te kunnen gaan tot het verdelen van een nalatenschap.

Bovendien kan een vooraf zorgvuldig opgestelde boedelbeschrijving misverstanden en discussies achteraf voorkomen.

Is het opstellen van een boedelbeschrijving verplicht? 

In de volgende gevallen moet op grond van de wet een boedelbeschrijving worden opgesteld:

  • Als er sprake is van een minderjarige erfgenaam
  • Als een erfgenaam onder curatele staat of diens vermogen onder bewind staat
  • Als er een executeur is benoemd in een testament (en deze persoon de benoeming heeft aanvaard)
  • Als er sprake is van een tweetrapsmaking in een testament
  • Als er sprake is van vruchtgebruik
  • Als ten minste één erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, want dan is de vereffeningsprocedure aan de orde
  • Als een rechter dat heeft bevolen

Hoewel het opstellen van een boedelbeschrijving niet altijd verplicht is, is het wel altijd verstandig een boedelbeschrijving op te (laten) stellen. Zoals gezegd kunnen misverstanden en geschillen dan worden voorkomen.

Wat te doen in geval van een geschil over een boedelbeschrijving? 

Indien een boedelbeschrijving ontbreekt, dan kan een rechter, bijvoorbeeld op verzoek van een van de erfgenamen, bevelen dat er alsnog een boedelbeschrijving moet worden opgesteld.

Is er wel een boedelbeschrijving voorhanden, maar is er sprake van onenigheid tussen erfgenamen over de inhoud daarvan? Dan kunnen geschillen daarover ook worden voorgelegd aan een rechter.

Vragen?

Hebt u vragen over een boedelbeschrijving? Of heeft u een andere vraag over een nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of wilt u sparren over een erfenis met een van onze erfrechtspecialisten? Maak dan een afspraak en kom langs op één van onze locaties in Oosterhout of Breda.

Gratis spreekuur erfrecht

Daarnaast hebben wij iedere eerste woensdag van de maand hebben een gratis spreekuur erfrecht op De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda). Meld u zich aan? Dan ontvangen wij u graag op het spreekuur.

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam