Met alcohol op een ongeluk veroorzaken. Hoe zit dit met de verzekering?

10 oktober, 2023
Evy Koertshuis

We weten het allemaal: alcohol en (auto)rijden gaan niet samen. Sterker nog, het is verboden om met meer dan 0,5% alcohol in het bloed een voertuig te besturen. Voor beginnende bestuurders gelden strengere regels. Zij mogen bij 0,2% niet meer rijden. Maar wat nou als je tóch met alcohol op gaat rijden en vervolgens een ongeluk veroorzaakt? Hoe zit het dan met je verzekering? Dekt deze de schade die is veroorzaakt door het rijden onder invloed? Of moet je deze zelf – als veroorzaker van het ongeval – bekostigen? Middels deze blog wordt antwoord gegeven op desbetreffende vragen.

WAM-verzekeraar

Iedereen in Nederland is verplicht een zogenoemde WAM-verzekering af te sluiten. Deze dekt de schade die je veroorzaakt – tijdens het rijden – aan een ander. Het uitgangspunt is dan ook dat een slachtoffer niet (financieel) de dupe mag worden van de handelingen verricht door een bestuurder van een voertuig.

Schade door alcohol tegenover een ander

De verzekeraar is verplicht om de schade aan de zogenoemde ‘onschuldige partij’ te vergoeden. Dit geldt ook indien de bestuurder te veel alcohol op had. Ondanks dat de verzekeraar de schade van het slachtoffer zal vergoeden, wil dit absoluut niet zeggen dat de veroorzaker hier niets van zal voelen. De verzekeraar zal namelijk in de meeste gevallen bepaalde situaties middels polisvoorwaarden uitsluiten van dekking.

Schade door alcohol tegenover je eigen spullen 

De verzekeraar zal in de meeste gevallen niet de schade vergoeden ingeval het een eenzijdig ongeval betreft. Indien je bijvoorbeeld met alcohol op tegen een boom rijdt – en hierdoor de auto beschadigd is – zal de verzekeraar (in de meeste gevallen) de schade niet dekken.

Schade door alcohol uitgesloten?

Zoals reeds opgemerkt sluit een verzekeraar in de meeste gevallen schade veroorzaakt onder invloed van alcohol uit. Dit doen zij in de zogenoemde ‘opzetclausule’ of ‘alcoholclausule’. In de polisvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende verzekering, hoeft niet expliciet te staan dat schade veroorzaakt onder invloed van alcohol is uitgesloten. Dit kan ook breder geformuleerd zijn, zoals in de ‘opzetclausule’.

Ingeval je onder invloed van alcohol schade veroorzaakt aan een ander, zal de verzekeraar deze schade aan de onschuldige partij vergoeden. Echter, de aan het slachtoffer betaalde schade zal de verzekeraar vervolgens verhalen op de eigen verzekeringsnemer. Dit is vaak ook de veroorzaker van het ongeval, maar dit hoeft niet. Alomvattend verhaalt de verzekeraar hetgeen dat is vergoed op haar eigen verzekerde.

De veroorzaker is niet de verzekerde, wat dan?

Bij dezen vraag een concreet voorbeeld. Stel, een meerderjarig kind – met rijbewijs – neemt de auto van zijn ouders mee naar een feestje. De auto is WAM-verzekerd op naam van de moeder. De jongeman stapt na het feestje met te veel alcohol op achter het stuur. En wel in de auto van zijn moeder. Vervolgens veroorzaakt hij een ongeval, waarbij hij schade veroorzaakt tegenover een fietser, de onschuldige partij in dezen. Dekt de verzekeraar van de moeder de voorgevallen schade? Of verhaalt de verzekeraar – het uitgekeerde schadebedrag aan de onschuldige partij – op de eigen verzekerde, ofwel de moeder van de veroorzaker?

Op de vorenbedoelde vraag gaf de Hoge Raad – de hoogste rechter in Nederland – afgelopen september een antwoord. Die overwoog het navolgende.

Ingeval een derde – in casu de jongeman – wist of in de gegeven omstandigheden behoorde te weten dat de verzekeraar de schade niet zou uitkeren, omdat er alcohol in het spel is, dan kan de verzekeraar de schade ook verhalen op de derde. De jongeman moet de schadevergoeding dan dus terugbetalen aan de verzekeraar.

Conclusie

Al met al moet een verzekeraar de schade die onder invloed van alcohol is veroorzaakt altijd aan een onschuldige partij vergoeden.

Echter, na desbetreffende vergoeding te hebben uitgekeerd aan het slachtoffer zal de verzekeraar de vergoede schade verhalen op de verzekerde. De verzekerde moet dan de uitgekeerde schadevergoeding terugbetalen. Ook indien de veroorzaker niet de verzekerde is, kan de verzekeraar het uitgekeerde bedrag aan het slachtoffer verhalen op de veroorzaker.

Daarbij zal de eigen schade van een bezitter van de auto niet voor vergoeding in aanmerking komen. Deze schade zal in de meeste gevallen zijn uitgesloten van dekking middels de polisvoorwaarden.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere letselschade-vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.


Aansprakelijk en letsel
Evy Koertshuis