Aansprakelijkheid nieuwe vennoten voor oude schulden VOF en CV

18 maart, 2015
Mariëlle Wirken

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:588) voor het eerst duidelijkheid geschept over de vraag of nieuwe vennoten van een VOF (vennootschap onder firma) en nieuwe beherend vennoten van een CV (commanditaire vennootschap) ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden die zijn ontstaan voordat de nieuwe vennoot toetrad.

Door Gite Bright – van der Sluis

Sluis

In de rechtspraak en de literatuur werd ervan uitgegaan dat een nieuw toegetreden vennoot niet hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die zijn ontstaan vóór de toetreding. De Hoge Raad maakt met dit arrest korte metten met deze opvatting: de (beherend) vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF en de CV.

De Hoge Raad komt als volgt tot deze conclusie. Er zou in de wet geen beperking te vinden zijn over de hoofdelijke aansprakelijkheid van nieuwe vennoten voor verbintenissen van de VOF en de CV. De strekking van de betreffende wetsregels (artikel 18 en 19 Wetboek van Koophandel) brengt daarom volgens de Hoge Raad mee dat de nieuwe (beherend) vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor zowel schulden die ten tijde van de toetreding reeds bestonden als voor schulden die na de toetreding zijn ontstaan. Deze opvatting zou de rechtszekerheid van de schuldeisers versterken, nu een onderzoek naar wanneer een schuld precies is ontstaan niet langer noodzakelijk is. Het feit dat een schuldeiser van de vennootschap er een verhaalsmogelijkheid bij krijgt indien een nieuwe vennoot toetreedt, leidt niet tot een andere uitkomst. De nieuwe vennoot weet volgens de Hoge Raad immers dat hij als vennoot van een VOF of beherend vennoot van een CV persoonlijk instaat voor de schulden van de vennootschap.

Afspraken maken

Deze uitspraak zou volgens de Hoge Raad de belangen van degene die overweegt als vennoot tot een VOF of als beherend vennoot tot een CV toe te treden niet schaden. Deze potentiële nieuwe vennoot zou inzage kunnen bedingen in of onderzoek kunnen doen naar de schuldenpositie van de vennootschap. Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt met de andere vennoten over de draagplicht van de oude schulden, zo is de redenering van de Hoge Raad.

Kortom, met deze uitspraak bepaalt de Hoge Raad expliciet dat nieuwe vennoten van een VOF en nieuwe beherend vennoten van een CV tevens hoofdelijk aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vennootschap.

Heeft u nog vragen? Ons Legal Team staat voor u klaar!