Alle werknemers terug de schoolbanken in!

Scholing van werknemers wordt steeds belangrijker. Nu ziet de scholingsplicht van werkgevers slechts op de eigen functie en het behoud van de arbeidsovereenkomst. Als het aan het kabinet ligt, gaan werknemers zich tijdens hun loopbaan ook breder ontwikkelen. Om dit te realiseren, is volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gezamenlijke aanpak nodig. Daar is voor u als werkgever de komende jaren tevens een rol weggelegd.

Scholingsplicht werkgevers

De nadruk ligt momenteel op scholing bij (dreigend) baanverlies. De werknemer die niet goed functioneert, moet scholing worden aangeboden. Doet u dat niet, dan kan u worden afgestraft bij een disfunctioneringsontslag. De rechter kan in dat geval namelijk het ontbindingsverzoek afwijzen óf aan de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding toekennen. Daarnaast moet u een met ontslag bedreigde werknemer in staat stellen om zich door middel van scholing geschikt te maken voor andere passende functies. Deze scholingsplicht gaat dus ver.

Leven Lang Ontwikkelen

Mede dankzij voormelde scholingsplicht doen Nederlandse werkgevers het internationaal gezien al goed op het gebied van het ‘Leven Lang Ontwikkelen’. De snel veranderende arbeidsmarkt maakt het echter noodzakelijk dat werknemers zich meer gaan voorbereiden op de toekomst, zo stelt de Minister in zijn recente kamerbrief. De nadruk dient daarom te liggen op het voorkomen dat werknemers vastlopen in hun loonbaan of werkloos raken.

Het kabinet trekt in 2019 ruim € 10 miljoen uit voor de plannen. In eerste instantie worden voornamelijk op collectief niveau maatregelen getroffen. Daar kunt u misschien al profijt van hebben, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning vanuit de brancheverenigingen. Ook wordt in het kader van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans gesproken over een verruiming van de mogelijkheden om scholingskosten te verrekenen met de eventuele transitievergoeding.

De kamerbrief van 27 september 2018 kunt u hier lezen.

Gevolgen voor u als werkgever

Aangezien de plannen rondom het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ nog in de kinderschoenen staan, verandert voor u op korte termijn waarschijnlijk niets. Wél zien we dat werknemers in de praktijk steeds vaker wijzen op de (schending van de) scholingsplicht. Besteed hier dus voldoende aandacht aan. Vergeet daarbij vooral niet om schriftelijke afspraken te maken over de opleidingen. Denk hierbij aan het overeenkomen van een studiekostenbeding of het maken van afspraken over de verrekening van de scholingskosten met de transitievergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de scholingsplicht en het ‘Leven Lang Ontwikkelen’? Voor uw benodigde bijscholing op het gebied van arbeidsrecht kunt u terecht bij Rijppaert & Peeters Advocaten!

Reageren is niet mogelijk.