AAN ALLE VERHUURDERS: GEEN HUISUITZETTINGEN, tenzij…

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. 

De minister verwacht dat er met deze afspraken passende stappen zijn gezet om ten tijde van de coronacrisis geen huisuitzettingen te doen. 

De betrokken partijen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om met elkaar te zorgen voor huurders die door de coronacrisis hard worden geraakt. Getroffen huurders zullen wel actief moeten zoeken naar mogelijkheden die de getroffen maatregelen vanuit de overheid beiden voor ondersteuning bij hun financiële situatie. Maar ook door het aanspreken van bestaande mogelijkheden, zoals bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen. 

Als verhuurder actie ondernemen? 

Het is de bedoeling dat verhuurders hun huurders op het voorgaande pro actief zullen wijzen, bijvoorbeeld door het plaatsen van links op hun website. Daarnaast zullen verhuurders zich inspannen om, binnen hun mogelijkheden, maatwerkoplossingen te realiseren voor huurders die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus. Ook hebben de betrokken partijen afgesproken dat de verhuurders voor deze situatie geen incassokosten in rekening zullen brengen. 

Let op! Neem deze afspraken serieus. De minister heeft namelijk aangekondigd dat indien blijkt dat afspraken niet nageleefd worden of verhuurders die niet aangesloten zijn bij een verhuurderorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen, een wettelijke maatregel niet uitgesloten is. Wat die maatregel is, is nog niet bekend. 

Deze regel is niet op alle situaties van toepassing.  In evidente situaties mag wel tot ontruiming worden overgegaan. Denk hierbij aan criminele activiteiten of extreme overlast. 

Reageren is niet mogelijk.