Gemeente aansprakelijk voor letsel door vallende tak

De gemeente Zutphen is aansprakelijk voor het ernstige letsel dat de benadeelde opliep op het moment dat zij op de opstaplocatie van de fluisterboot stond te wachten en een tak van een kastanjeboom op haar viel. Ten gevolge van dit ongeval is de benadeelde volledig arbeidsongeschikt geraakt. Met de rechtbank en het gerechtshof is de Hoge Raad van oordeel dat de gemeente Zutphen gehouden is de schade van de benadeelde te vergoeden.

In één klap arbeidsongeschikt

Onder de kastanjeboom bevond zich een opstaplocatie van de fluisterboot, waardoor er dagelijks groepen mensen niet alleen de kastanjeboom passeerden, maar ook daaronder voor korte of langere tijd wachtten op het aanmeren van de fluisterboot. Zo stond benadeelde op de bewuste dag (16 juli 2015) met nog een groot aantal anderen te wachten op de fluisterboot voor een rondvaart. Plotsklaps brak een hoofdtak van de kastanjeboom af en belandde onder andere op benadeelde ten gevolge waarvan zij ernstig letsel opliep. Het letsel bestond onder andere uit een gebroken rug, scheenbeen en kuitbeen. Zij is volledig arbeidsongeschikt geraakt.

Gemeente aansprakelijk gesteld

De benadeelde heeft de gemeente Zutphen aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade. Echter, de gemeente stelde zich op het standpunt dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht. Het afbreken van de tak kan haar dan ook niet worden toegerekend. Deze omstandigheid en de schade die daardoor is ontstaan, is volgens de gemeente een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

“Risicoboom”

De benadeelde was het niet met de gemeente eens. Tijdens een controle, een zogeheten visuele inspectie, van de boom op 24 februari 2015 is door de deskundige namelijk geconstateerd dat de conditie van de boom matig is, waarna de kastanjeboom werd gekwalificeerd als ‘risicoboom’. De deskundige heeft geadviseerd om met urgentie, binnen een periode van drie maanden, een nader onderzoek in te stellen om duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de toestand van de boom en de gevaren die daarmee mogelijk samenhangen.

Op 26 mei 2015 heeft de gemeente wederom een visuele inspectie laten verrichten. Echter, geoordeeld wordt dat dit geen nader onderzoek betrof, maar eenzelfde onderzoek als het onderzoek dat op 24 februari 2015 was verricht, terwijl een nader onderzoek was geadviseerd door de deskundige. Kortom, de gemeente heeft nagelaten een nader onderzoek te verrichten, terwijl zij dat wel had behoren te doen. Gelet op het voorgaande stelde de benadeelde dat de gemeente niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en daardoor een gevaarlijke situatie heeft laten voortbestaan.

Geoordeeld wordt dat het voldoende aannemelijk is dat indien de gemeente wel een nader onderzoek had laten verrichten, de benadeelde geen letsel zou hebben opgelopen.

Nalaten van de gemeente

Gelet op de omstandigheden dat de gemeente heeft nagelaten een nader onderzoek in te stellen, terwijl kastanjeboom de nodige gebreken vertoonde en zich bevond op een locatie met een verhoogd risico voor de aldaar wachtende grote groepen mensen, heeft de gemeente een gevaar voor ernstige letselschade in het leven geroepen. De gemeente had moeten voorzien dat er sprake was van een gevaarlijke situatie.

Vast is komen te staan dat de gemeente Zutphen aansprakelijk is voor de schade van de benadeelde en dat zij die dient te vergoeden.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Reageren is niet mogelijk.